Informacje prasowe


20.05.2016

Joao Bras Jorge nowym prezesem Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej

20 maja br. Walne Zgromadzenie Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej (PPCC) zatwierdziło nominację Prezesa Zarządu Banku Millennium Pana Joao Bras Jorge na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej.

Joao Bras Jorge od dwudziestu sześciu lat jest związany z sektorem finansowym w Portugalii i w Polsce. Karierę zawodową rozpoczął jako makler giełdowy, w późniejszym okresie zajmował m.in. stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego, a także zasiadał w Radzie Giełdy Lizbońskiej. Przed przyjazdem do Polski przez pięć lat kierował Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz koordynował aktywność Sieci Detalicznej Millennium bcp w Portugalii. 

Jest członkiem Zarządu Banku Millennium S.A. w Polsce od 2006 roku. W latach 2006-2008 zarządzał pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 roku obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. W 2010 roku został mianowany Wiceprezesem Zarządu, a w 2013 roku powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Millennium S.A. 

Joao Bras Jorge jest absolwentem wydziału zarządzania Universidade Catolica Portuguesa oraz AESE Business School w Lizbonie.

Jednocześnie, powołany został nowy zarząd PPCC, składający się z przedstawicieli wybranych firm członkowskich Izby, m.in. Jeronimo Martins Polska, Eurocash, Mota-Engil Central Europe, EDP-R, Martifer Renewables, CJR Wind, Haitong, Parfois, Colep Polska, Domański Zakrzewski Palinka, LPR i Browary Łódzkie.

Szczegółowy skład nowego zarządu Polsko-Portugalskiej Izby Gospodarczej dostępny jest na stronie www.ppcc.pl.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Weronika Gwiazda, Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza 
Email: weronika@ppcc.pl
Tel: +48 22 322 7667

Polsko-Portugalska Izba Gospodarcza (PPCC) została utworzona w 2008 roku w Warszawie z inicjatywy prywatnej. PPCC ma na celu promocję dwustronnych stosunków gospodarczych pomiędzy Polską, Portugalią i krajami portugalskojęzycznymi oraz zachęcanie portugalskich inwestorów do inwestycji w Polsce i vice versa. Izba Gospodarcza oferuje pomoc dla przedsiębiorców w zakresie nawiązania kontaktów handlowych, wsparcie prawne, szukanie partnerów biznesowych, organizację misji handlowych, seminariów oraz konferencji. PPCC jest złożona z polskich firm z kapitałem portugalskim oraz innych polskich i międzynarodowych firm, utrzymujących relacje gospodarcze na rynku portugalskim.