Informacje prasowe


03.07.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Jaki będzie wpływ split payment na firmy? Komentarz ekspercki Banku Millennium

1 lipca Bank Millennium udostępnił firmom mechanizm podzielonej płatności czyli split payment. W ramach usługi bank otworzył dla każdej firmy dodatkowy rachunek VAT i udostępnił przedsiębiorcom, również online, nowy rodzaj przelewu bankowego - przelew płatności podzielonej/przelew VAT. Czy firmy mogą decydować o tym, czy skorzystają ze split payment i jak wpłynie on na cash flow przedsiębiorstwa?

Marta Postek, Dyrektor Departamentu Bankowości Transakcyjnej w Banku Millennium - Jeżeli dotychczas w firmie nie została podjęta szeroka dyskusja o wpływie split payment na bieżącą działalność, należy rozpocząć ją jak najszybciej. Wielu przedsiębiorców, z którymi rozmawiamy mówi: „nas to nie dotyczy, nie zamierzamy z tego korzystać”. Nic bardziej mylnego. To nie firma będzie decydowała o tym, czy skorzysta z mechanizmu podzielonej płatności, zdecydują o tym odbiorcy jej usług czyli płatnicy faktur.

Mechanizm podzielonej płatności zakłada rozdzielenie płatności za nabyty towar lub usługę na dwa odrębne rachunki – rachunek bankowy dostawcy oraz specjalny rachunek VAT. Jest dobrowolny po stronie płatnika, który może decydować, czy opłaci fakturę w dotychczasowy sposób, czy zastosuje przelew split payment. Na rachunku odbiorcy przelew split payment księgowany jest automatycznie, firma nie może odmówić jego przyjęcia.

Właścicielem środków zgromadzonych na rachunku VAT jest przedsiębiorca, ma on jednak ograniczoną możliwość korzystania z tych środków. Mogą one zostać wypłacone wyłącznie w ściśle określonych celach i wyłącznie przelewem split payment. Brak możliwości wykorzystywania środków zgromadzonych na rachunku VAT np. do regulowania innych zobowiązań, w tym także z tytułu innych podatków, może wpłynąć negatywnie na cash flow przedsiębiorstwa.

W tej sytuacji firmy powinny jak najszybciej:
- Ocenić ekspozycję cash flow poprzez weryfikację wpływu stosowania mechanizmu podzielonej płatności przez nabywców na pozycję finansową firmy
- Opracować model rozliczeń w celu zoptymalizowania (udrożnienia) przepływów finansowych firmy, w sytuacji wykorzystania przez kontrahentów mechanizmu podzielonej płatności (np. wykorzystując mechanizm podzielonej płatności do rozliczania VAT z płatności własnych oraz naliczonego podatku VAT czy zmianę terminów płatności);
- Dostosować systemy IT do analityki, planowania i zarządzania rozliczeniami z wykorzystaniem płatności split paymnet oraz z tytułu VAT (Korzystanie z mechanizmu podzielonej płatności może wymagać wprowadzenia mechanizmu śledzenia płatności i łączenia ich z należnościami od kontrahentów);
- Skontaktować się z bankami w celu przeanalizowania wpływu split payment na zawarte umowy kredytowe, w tym faktoringowe.