Informacje prasowe


15.01.2005

Interwencja w Domu Maklerskim Millennium

Bank Millennium informuje, iż w dniu 14 stycznia br. w godzinach popołudniowych do pomieszczeń Domu Maklerskiego Millennium w Warszawie wszedł mężczyzna, zidentyfikowany przez policję jako Jerzy G. i grożąc, iż posiada przy sobie ładunek wybuchowy zmusił wszystkich pracowników biura do jego opuszczenia. Po interwencji policji Jerzy G. w godzinach wieczornych opuścił budynek. Nikt nie ucierpiał i nie powstały żadne szkody materialne.

W związku z tym informujemy, iż Jerzy G. był od roku 1993 klientem Biura Maklerskiego Banku Gdańskiego S.A. w Bydgoszczy (dziś Millennium Dom Maklerski), w którym posiadał rachunek papierów wartościowych. W roku 1995  Jerzy G. zakwestionował, przeprowadzoną zgodnie z obowiązującymi procedurami, transakcję sprzedaży i zakupu akcji z jego rachunku papierów wartościowych. Transakcję wykonano poprzez zlecenie telefoniczne.
Reklamację w tej sprawie Jerzy G. złożył rok później, w roku 1996, a po jej odrzuceniu złożył pozew sądowy o wydanie wcześniej sprzedanych akcji. Jednocześnie zbył wszystkie pozostałe akcje posiadane na rachunku inwestycyjnym.

Wyrokiem z dnia 21.06.2000 Sąd Okręgowy w  Bydgoszczy oddalił powództwo Jerzego G., zaś 16.03.2001 roku Sąd Apelacyjny w Gdańsku oddalił apelację od wyroku sądu pierwszej instancji w tej sprawie.
Roszczenia Jerzego G. zostały uznane za nieuzasadnione przez dwa sądy powszechne, które m.in. uznały, że bank nie dopuścił się czynu niedozwolonego w stosunku do Jerzego G. Wyrok jest prawomocny.

Jerzy G. nie zgłaszał od roku 2001 żadnych roszczeń w stosunku do Domu Maklerskiego i banku.