Informacje prasowe


26.04.2005

International Business Platform - nowa forma wsparcia klientów Banku na rynkach zagranicznych

Bank Millennium wspólnie z Millennium bcp wprowadził nową usługę, funkcjonującą pod międzynarodową nazwą International Business Platform (IBP).

W ramach IBP Bank Millennium z jednej strony wspiera działalność klientów Millennium bcp (oraz pozostałych banków Grupy) w Polsce, a z drugiej - oferuje swoim klientom, zainteresowanym rozwojem działalności międzynarodowej, unikalną pomoc oraz doradztwo na wybranych rynkach, wykazujących silne perspektywy rozwoju w obszarze wzajemnej współpracy inwestycyjnej i handlowej, a dotychczas stosunkowo słabo rozpoznanych przez polskie firmy.
 
Wspomniane rynki to przede wszystkim Portugalia i Grecja (traktowane przez bank priorytetowo, jako rynki „unijne"), ale nie tylko. W ramach usługi International Business Platform Banku Millennium polskie przedsiębiorstwa otrzymują również dostęp do różnorodnych usług bankowo-finansowych oraz fachowego doradztwa w sieci 1700 oddziałów Grupy, zlokalizowanych w 18 krajach na 4 kontynentach. Sieć obejmuje placówki - poza Portugalią i Grecją - m.in. we Francji, Turcji, USA, Chinach (Makao), Angoli czy Mozambiku.
 
Wsparcie oferowane w ramach International Business Platform obejmuje m. in.:

  • aktywne poszukiwanie - na zlecenie klientów - potencjalnych partnerów handlowych, zainteresowanych współpracą z polskimi importerami i eksporterami do tych krajów,
  • pozyskiwanie informacji oraz przygotowywanie analiz, pomocnych dla importerów lub eksporterów w zainicjowaniu lub rozszerzeniu współpracy handlowej (obejmujących nie tylko ocenę potencjału danego rynku lub jego segmentu, ale również np. obszar lokalnych regulacji, zwyczajów handlowych, struktury kanałów dystrybucji, itd.),
  • rekomendowanie określonych rozwiązań w obszarze wzajemnych rozliczeń i finansowania, w tym również w kontekście oceny wiarygodności potencjalnych partnerów,
  • współpracę w procesie poszukiwania partnerów dla przedsięwzięć inwestycyjnych, podejmowanych przez polskie firmy na tych rynkach, jak również aranżowanie związanych z tym usług lokalnych (świadczonych zarówno przez banki Grupy, jak i podmioty zewnętrzne),
  • aktywną współpracę w poszukiwaniu partnerów z ww. krajów (w tym zwłaszcza Portugalii i Grecji), zainteresowanych działalnością inwestycyjną w Polsce, realizowaną w formie np. objęcia udziałów i dokapitalizowania istniejących przedsiębiorstw, utworzenia firm typu joint venture lub zainteresowanych innym rodzajem współpracy.

„Polskie firmy podbijają swoimi produktami nie tylko europejskie rynki. Polska jest cenionym eksporterem, ale też coraz częściej jest wybierana przez zagraniczne firmy jako kraj, w którym wytwarzane są ich produkty – zachęcają do tego m.in. konkurencyjne koszty produkcji, ulgi podatkowe, wysoko wykwalifikowani pracownicy" – powiedział Paweł Rawa, Dyrektor Departamentu Instytucji Finansowych Banku Millennium.
„Chcemy, aby International Business Platform była katalizatorem, dzięki któremu polskie przedsiębiorstwa szybciej i łatwiej będą mogły pozyskiwać inwestorów oraz nawiązywać efektywne kontakty handlowe, zwłaszcza na tych rynkach, których potencjał nie był dotychczas przez nie dostatecznie wykorzystywany" – dodał P. Rawa. 
 
Z oferty IBP Banku Millennium mogą skorzystać zarówno firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, jak również duże podmioty, zainteresowane rozwijaniem swojej działalności międzynarodowej. W celu omówienia szczegółów potencjalnej współpracy w tym obszarze Bank Millennium zachęca firmy do skontaktowania się z ich opiekunem klienta.