Informacje prasowe


27.07.2010

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2010 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium ( „Grupy") wyniósł 137,6 mln zł w porównaniu z 21 mln zł w I półroczu 2009 roku. Dzięki kontynuacji poprawy wyniku z tytułu odsetek oraz dobrej efektywności kosztowej Grupa utrzymała poziom zyskowności z pierwszego kwartału 2010 roku.

Główne wskaźniki wyników finansowych Grupy Banku Millennium w I półroczu 2010  są następujące:
  • Przychody podstawowe ogółem: wzrost o 43% rok do roku
  • Koszty operacyjne ogółem: wzrost o 0,7% rok do roku
  • Wskaźnik koszty/dochody: wyniósł 63,3% (poprawa o 8,8 p.p rok do roku)
  • Depozyty i obligacje detaliczne: wzrost 1,6% rok do roku (+4,24% kwartał do kwartału)
  • Kredyty: wzrost o 4,5% rok do roku (+10,6 % kwartał do kwartału)
  • Wskaźnik kredyty/depozyty: wyniósł 105,8% (w porównaniu z 102% w I połowie 2009 r.) przede wszystkim z powodu wpływu kursów wymiany walut
  • Współczynnik wypłacalności: wyniósł 14,0% , w porównaniu z 11,2% rok temu
  • ROE: wyniósł 7,7% (w porównaniu z 1.5% w I połowie 2009 r.)
 
Wyniki Banku Millennium po 6 miesiącach 2010 roku