Informacje prasowe


01.02.2013

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012

Już po raz drugi Bank Millennium zdobył 3 miejsce w rankingu „Najlepsze banki w Polsce w 2012r.", przygotowanym przez Wirtualną Polskę i firmę Expandi na podstawie opinii internautów. Ranking powstał w oparciu o komentarze dotyczące 20 największych banków w Polsce.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ("Grupa") za rok finansowy 2012 wyniósł 472,2 mln zł, co oznacza jego wzrost o 1,2% w porównaniu z zyskiem netto wypracowanym w roku 2011. W IV kwartale 2012 zysk netto Grupy osiągnął 125,9 mln zł, i był o 0,6% wyższy, niż w III kwartale 2012 roku.
Główne wskaźniki wyników finansowych Grupy Banku Millennium, po IV kwartale 2012 roku, są następujące:
Poprawa zysku netto:

  • Zysk netto wyniósł 472 mln zł i wzrósł o 1,2% r/r 
  • Wskaźnik ROE wyniósł 10,2%

Stabilne koszty i rekordowa efektywność:

  • Koszty operacyjne spadły o 0,3% w skali roku
  • Wskaźnik koszty/dochody wyniósł 55,3% w IV kwartale i 57,4% w całym roku
  • Jeden z najlepszych poziomów kosztów na oddział i na pracownika

Utrzymanie dobrej jakości kredytów:

  • Wskaźnik udziału kredytów z utratą wartości na poziomie 5,1% (średnia rynku: 8,8%)
  • Udział kredytów przeterminowanych ponad 90 dni wyniósł 2,8% 

Mocniejsza pozycja płynnościowa i kapitałowa:

  • Koszty ryzyka wyniosły 58 p.b. ponad kredyty netto ogółem
  • Wskaźnik kredyty/depozyty ponownie spadł do 95% 
  • Całkowity współczynnik wypłacalności wyniósł 14,5%, a współczynnik rdzennego kapitału podstawowego 12.9% - to pierwszy, pozytywny efekt zatwierdzenia metody IRB.

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2012- pełna treść informacji prasowej