Informacje prasowe


31.01.2012

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium w roku finansowym 2011

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium („Grupa") w roku finansowym 2011 wzrósł o 43% rok do roku i wyniósł 466.5 mln zł. Jest to najwyższy wynik w historii Grupy, jeśli nie uwzględniać nadzwyczajnego zysku kapitałowego uzyskanego w roku 2005. W ujęciu kwartalnym zysk netto Grupy w IV kwartale 2011 roku wyniósł 125,1 mln zł.

Ten wysoki, roczny wzrost zysku netto został osiągnięty dzięki znacznemu wzrostowi przychodów operacyjnych (o 10,1% r/r), dobrej kontroli kosztów (ograniczony wzrost o 3,9% r/r) i znacząco niższym rezerwom na kredyty zagrożone (o 23,4% r/r) w konsekwencji poprawy jakości portfela kredytów. Tym samym Bank poprawił swą efektywność kosztową i obniżył relację kosztów do dochodów poniżej poziomu 60%, czyli rok przed planowanym terminem.

Wstępne wyniki Grupy Banku Millennium w 2011 roku - pełna treść informacji prasowej