Informacje prasowe


19.01.2006

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium w roku 2005 i nowych projektach

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje że w roku 2005 skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium wyniósł 567,1 mln zł i był 109% wyższy niż w roku 2004 (271,3 mln zł).

W roku 2005 Bank Millennium osiągnął najwyższy zysk netto w swojej 16-letniej historii.  Jest to efekt znaczącego wzrostu wyników powtarzalnych, ale także wyników nadzwyczajnych, w tym ostatecznego rozliczenia sprzedaży pakietu akcji PZU.
 
Na poziomie operacyjnym rok 2005 był nowym etapem  realizacji strategii rozwoju Banku. Usprawniona została działalność detaliczna oparta na sieci oddziałów a jednocześnie  położono szczególny nacisk na prowadzenia działalności przez alternatywne kanały dystrybucji ( sprzedaż bezpośrednia,  pośrednicy oraz Internet), co znacznie wzmocniło pozycję konkurencyjną Banku na polskim rynku bankowym.
 
W związku z bardzo dobrymi wynikami Banku, Zarząd Banku, za zgodą Rady Nadzorczej, przedłoży  Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wniosek o wypłacenie dywidendy w wysokości  458,6 mln zł, co stanowi 81% rocznego zysku netto i  daje 0,54 zł na akcję i rentowność z dywidendy na poziomie 10,3%.
 
Bank ogłasza również w dniu dzisiejszym nowy etap  strategii swojego rozwoju oraz plan otwarcia 160 nowych oddziałów do 2008 roku w celu   zdynamizowania współpracy z firmami z sektora małych przedsiębiorstw i zamożnymi klientami indywidualnymi a także nową identyfikację wizualną marki.
 
Pełny tekst informacji prasowej
 
nowe logo
 
nowy wizerunek oddziałów