Informacje prasowe


16.01.2004

Informacja o działalności w roku 2003

Zarząd Banku Millennium ("Bank") informuje, iż w roku 2003 (od 1 stycznia do 31 grudnia 2003 roku) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium oraz Banku Millennium wyniósł 40,9 mln zł. Prezentowane dane finansowe zostały przejrzane przez audytora.

Dla porównania, skonsolidowany zysk netto Grupy i Banku w 2002 roku wyniósł 179,1* mln zł i ukształtowały go przede wszystkim zdarzenia jednorazowe (sprzedaż PTE Ego i części portfela papierów skarbowych).
 
Informacja o działalności w roku 2003 - pełna wersja informacji prasowej