Informacje prasowe


18.10.2004

Informacja o działalności po trzech kwartałach 2004 roku.

Zarząd Banku Millennium ("Bank") informuje, iż po trzech kwartałach roku obrotowego 2004 roku (od 1 stycznia do 30 września 2004 roku) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku Millennium oraz Banku Millennium wyniósł 129,2 mln zł. Dla porównania, skonsolidowany zysk netto Grupy i Banku po pierwszych trzech kwartałach 2003 roku wyniósł 36,9 mln zł.

Najważniejsze czynniki mające wpływ na wynik finansowy:

  1. Wynik z odsetek uzyskany przez Grupę Banku Millennium po dziewięciu miesiącach 2004 roku wyniósł 439,2 mln zł i był o 7,4 % wyższy niż w porównywalnym okresie minionego roku (408,9 mln zł) w efekcie konsekwentnego zarządzania marżami handlowymi oraz korzystnej zmiany struktury depozytów. 
  2. Dochód z prowizji netto wyniósł 179,1 mln zł (157,0 mln zł po dziewięciu miesiącach poprzedniego roku), co oznacza jego wzrost o 14,1%. Motorem tego wzrostu był rozwój działalności biznesowej, głównie w segmencie detalicznym, oraz transakcji dokonywanych na rynku kapitałowym przez Millennium Dom Maklerski. 
  3. Wynik na pozostałych dochodach nieodsetkowych (wynik z akcji i udziałów, operacji finansowych i z tytułu różnic kursowych) w pierwszych dziewięciu miesiącach 2004 roku, wyniósł 207,6 mln zł w porównaniu do 143,8 mln zł uzyskanych po trzech kwartałach poprzedniego roku (wzrost o 44,4 %). Zasadniczy wpływ na wartość tej pozycji miała transakcja sprzedaży przez Bank w II kwartale ubiegłego roku portfela kredytów samochodowych udzielanych za pośrednictwem firmy PTF, podczas gdy w porównywalnym okresie roku ubiegłego zawierała ona zysk ze sprzedaży udziałów w spółce Polcard.

Łączny wynik z działalności bankowej po trzech kwartałach 2004 roku wyniósł 825,9 mln zł w porównaniu z 709,6 mln zł w po trzech kwartałach 2003 roku. Oznacza to jego wzrost o 16,4%.
 
Saldo innych dochodów i kosztów operacyjnych wyniosło w ciągu dziewięciu miesięcy 2004 roku 15,5 mln zł, zaś w ciągu dziewięciu miesięcy 2003 roku 18 mln zł.
 
Pełna wersja informacji prasowej