Informacje prasowe


25.07.2013

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2013 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium w I półroczu 2013 roku wyniósł 254 mln zł, co stanowi wzrost o 15% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012.

W II kwartale 2013 roku zysk netto Grupy osiągnął 134 mln zł.

Podstawowe wyniki za II kwartał i I połowę roku 2013:

Dynamiczna poprawa zysku netto

 • W I połowie 2013 r. zysk netto wyniósł 254 mln zł, co oznacza wzrost o 15% r/r 
 • W II kwartale 2013 r. zysk netto wyniósł 134 mln zł - wzrost o 12% kw/kw
 • Wskaźnik ROE wyniósł 10,4%

Skuteczna ochrona przychodów z działalności podstawowej w otoczeniu niższych stóp procentowych

 • Wynik z tytułu odsetek wzrósł o 8,4% kw/kw
 • Stabilna marża depozytowa mimo bardzo szybkich obniżek stóp procentowych w Polsce w I połowie 2013 r.
 • Poprawa wyniku z tytułu prowizji (o 11,1% kw/kw oraz 7,4% r/r narastająco) dzięki dystrybucji produktów inwestycyjnych i bancassurance

Niższe koszty operacyjne 

 • Koszty operacyjne w I połowie 2013 r. obniżyły się o 1,2% r/r
 • Wskaźnik koszty/dochody w II kw. 2013 r. poprawił się do 54,9%  (56% narastająco)

Przyśpieszenie strategicznej zmiany struktury aktywów i funduszy 

 • Struktura depozytów lepiej dopasowana do nowego środowiska stóp procentowych
 • Drugi z kolei kwartał z wyraźnie wyższą sprzedażą kredytów gotówkowych, która wyniosła 434 mln czyli dwa razy więcej niż w minionym roku
 • Portfel kredytów gotówkowych (netto) wzrósł o 30% r/r i 9% kw/kw.
 • Dalszy wzrost kredytów dla przedsiębiorstw (+7% kw/kw); ponad 1 mld zł wzrostu od grudnia 2012
 • Rekordowe kwartalne obroty w faktoringu: ponad 2 mld zł

 Utrzymanie pozycji lidera w bankowości internetowej i mobilnej 

 • „Najlepszy Internetowy Bank dla Konsumentów" według Global Finance
 • Rozbudowa bankowości elektronicznej dla systemów Windows 8 i Blackberry 10 oraz lepsze platformy dla iPhone i Androida
 • Współpraca partnerska z pięcioma bankami w celu uruchomienia platformy płatności mobilnych, która obejmować będzie 70% bazy klientów bankowości elektronicznej w Polsce

Dobra jakość aktywów, wysoka płynność, silny kapitał

 • Poprawa wskaźnika kredytów z utratą wartości do 4,6%
 • Wskaźnik kredyty/depozyty wyniósł 93%
 • Wskaźnik rdzennego kapitału podstawowego (Core Tier 1) wyniósł 13,3%, a całkowity współczynnik wypłacalności (CAR) 14,8%

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2013 r. - pełna treść informacji prasowej