Informacje prasowe


25.04.2013

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Zysk skonsolidowany Grupy Banku Millennium w I kwartale 2013 r. wyniósł 120 mln zł, co stanowi wzrost o 9% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2012.

Wzrost ten wynikał zarówno z wyraźnie wyższych przychodów operacyjnych netto (o +4,5% r/r) jak i niższych kosztów operacyjnych (o 3,4% r/r). Nadwyżka, powstała w głównych pozycjach operacyjnych, z nawiązką zrekompensowała wzrost odpisów z tytułu ryzyka (o 39,7% r/r). Wyższe odpisy, w porównaniu z I kwartałem 2012 r., zostały utworzone pomimo poprawy wskaźnika jakości aktywów, który ponownie spadł poniżej poziomu 5,0%. W konsekwencji pokrycie rezerwami kredytów zagrożonych utratą wartości wzrosło w ciągu I kwartału 2013 r. do poziomu 60%.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. - pełna treść informacji prasowej