Informacje prasowe


26.10.2010

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach 2010 roku

Trzeci kwartał 2010 roku był okresem kontynuacji przez Grupę Banku Millennium wzrostu zyskowności. Zysk netto Grupy Banku Millennium w III kwartale 2010 roku wyniósł 76,3 mln zł, co oznacza jego wzrost o 10% w porównaniu z zyskiem wypracowanym w II kwartale br. Zysk netto Grupy po trzech kwartałach 2010 roku wyniósł 213,9 mln zł.

Głównymi czynnikami wzrostu zysku były wyższe przychody z działalności podstawowej oraz efektywne zarządzanie bazą kosztową. Szczególnie istotna była poprawa wyniku z tytułu odsetek, który wzrósł o 9% w ujęciu kwartalnym i o 51% w ujęciu rocznym. Wysoka jakość aktywów umożliwiła Grupie obniżenie - w porównaniu z rokiem poprzednim - kosztów ryzyka. Trzeci kwartał przyniósł także wysoki poziom sprzedaży kredytów hipotecznych i konsumpcyjnych oferowanych klientom detalicznym.
Pełna treść informacji prasowej