Informacje prasowe


26.04.2010

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium po I kwartale 2010 roku

I kwartał 2010 roku potwierdził kontynuację poprawy przychodów z podstawowej działalności Grupy Banku Millennium, co w połączeniu z efektywnym zarządzaniem kosztami i stabilizacją poziomu rezerw na utratę wartości, pozwoliło Grupie uzyskać po pierwszych trzech miesiącach roku zysk netto w wysokości 68 mln zł (w ujęciu skonsolidowanym).

W I kwartale 2010 roku Bank Millennium dokonał podwyższenia kapitału poprzez emisję akcji serii L z prawem poboru uzyskując w efekcie tej emisji w lutym br. kwotę ponad 1 mld zł. Podwyższenie kapitału było znaczącym krokiem niezbędnym do realizacji ogłoszonej w listopadzie minionego roku strategii wzrostu Grupy. Nowa strategia przewiduje osiągnięcie trwałego wzrostu w dwóch podstawowych segmentach biznesowych: detalicznym i korporacyjnym. W segmencie korporacyjnym Bank zamierza zwrócić szczególną uwagę na współpracę z firmami z sektora MŚP. Grupa zamierza wykorzystać swoje kluczowe mocne strony - w tym istniejącą sieć detaliczną obejmującą około 470 oddziałów oraz profesjonalny zespół specjalistów z zakresu bankowości korporacyjnej pracujących w 32 miejscach w całej Polsce - aby osiągnąć cele założone na 2012 rok.

pełna treść informacji prasowej