Informacje prasowe


24.07.2012

Informacja o działalności Grupy Banku Millennium w I półroczu 2012 roku.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ("Grupa") w pierwszym półroczu 2012 roku wyniósł 221,2 mln zł, co oznacza jego wzrost o 2,2% w stosunku do analogicznego okresu 2011 roku. W ujęciu kwartalnym zysk netto Grupy w II kwartale 2012 roku wyniósł 111,1 mln zł.