Informacje prasowe


19.04.2005

Informacja o działalności Grupy Banku Millennium w I kwartale 2005 roku (wyniki wstępne)

Zarząd Banku Millennium („Bank") informuje, iż w I kwartale 2005 roku (od 1 stycznia do 31 marca 2005 roku) skonsolidowany zysk netto Grupy Kapitałowej Banku liczony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) wyniósł 45,3 mln zł.

Dla porównania, skonsolidowany zysk netto Grupy i Banku w I kwartale 2004 roku wyniósł 9,0 mln zł (wyliczony dla celów porównawczych na zasadzie pro forma  według MSSF).
 
Agencja ratingowa Moody's podwyższyła rating długoterminowy z A3 do A2.
 
 
Pobierz pełną wersję informacji prasowej [PDF]