Informacje prasowe


28.04.2014

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2014 roku

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium ("Grupa") w I kwartale 2014 roku wyniósł 156,4 mln zł, co oznacza jego wzrost o 30,3% w stosunku do zysku netto w I kwartale 2013 roku oraz wzrost o 9,4% w stosunku do zysku netto w IV kwartale 2013 roku.