Informacje prasowe


27.10.2014

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium po III kwartałach 2014 r.

Skonsolidowany zysk netto Grupy Banku Millennium (“Grupa”) wyniósł po III kwartałach 2014 r. 493,2 mln zł, i jest o 25,6% wyższy niż zysk osiągnięty w tym samym okresie 2013 r. W III kwartale 2014 r. zysk netto wyniósł 173,2 mln zł i jest o 5,8% wyższy, niż zysk osiągnięty w poprzednim kwartale br.

Na poprawę wyników wpływ miał wysoki wzrost dochodów z działalności podstawowej (+16% r/r), wsparty bardzo niewielkim wzrostem kosztów operacyjnych (+2% r/r).