Informacje prasowe


03.10.2016

Gwarancje również dla kredytów w rachunku bieżącym

Od września gwarancje na innowacje udzielane firmom z sektora MSP obejmują również najpopularniejszy wśród przedsiębiorców odnawialny kredyt w rachunku bieżącym, na dodatek bez konieczności przedstawiania faktur. O bezpłatne gwarancje można się ubiegać do końca roku.

W połowie września na mocy podpisanego przez Bank Millennium aneksu do Umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego program gwarancji na innowacje został wzbogacony o możliwość obejmowania gwarancją nowych kredytów w rachunku bieżącym, udzielanych bez konieczności przedstawiania faktur. Do tego momentu gwarancje miały zastosowanie tylko do kredytów o charakterze nieodnawialnym: obrotowego i inwestycyjnego, a ich uruchomienie następowało na podstawie faktur.

- Możliwość uzyskania bezpłatnej gwarancji na zabezpieczenie najbardziej popularnego wśród przedsiębiorców rodzaju kredytu to dobra wiadomość i dla firm i dla banku. Ogranicza do minimum formalności związane z wykorzystaniem kredytu oraz umożliwia finansowanie przedsięwzięć firmom z utrudnionym dostępem do kredytów. Mówię tu o przedsiębiorstwach, które ze względu na charakter działalności nie dysponują majątkiem wystarczającym na zabezpieczenia spłaty finansowania. Trzeba się jednak spieszyć. Wnioski przyjmujemy tylko do końca grudnia. - tłumaczy Agnieszka Kucharska, Kierująca Zespołem produktów i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium.

W programie gwarancji de minimis Bank Millennium uczestniczy aktywnie od blisko trzech lat. Gwarancje na innowacje to ich szczególny rodzaj. Gwarancje udzielane są w ramach specjalnego Funduszu Gwarancyjnego utworzonego w BGK ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i zabezpieczają nawet 60% wartości kredytu. Decyzja o udzieleniu gwarancji podejmowana jest wraz z decyzją o udzieleniu kredytu.

Warunki uzyskania gwarancji są bardzo proste. Oprócz złożenia dokumentów typowych dla gwarancji de minimis, wystarczy przedstawić jeden dodatkowy dokument. Jest to formularz potwierdzający spełnienie jednego z siedmiu niezbędnych warunków i wymienienie dokumentów potwierdzających ten fakt. Przykładowe kryteria: „firma jest zlokalizowana i prowadzi działalność w parku technologicznym” lub „w ciągu ostatnich trzech lat firma osiągnęła wzrost przychodów o średnio 10% rocznie”.

Gwarancje na innowacje - korzyści:

  • W przypadku kredytu w rachunku bieżącym brak konieczności przedstawiania faktur
  • 0% prowizji nawet gdy finasowanie trwa wiele lat
  • Wysoka kwota gwarancji - aż do 60% wartości kredytu (maksymalnie 3,5 mln PLN)
  • Długi okres finansowania - do 24 miesięcy w przypadku kredytów obrotowych lub do 96 miesięcy dla kredytów inwestycyjnych
  • Prosta procedura - czynności związane z uzyskaniem kredytu oraz gwarancji realizowane są tylko w jednym miejscu, bezpośrednio w Banku Millennium