Informacje prasowe


22.02.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Gwarancja Biznesmax – korzystne zmiany dostępne do końca czerwca

Bezpłatne gwarancje Biznesmax BGK, wspierające potrzeby płynnościowe oraz inwestycyjne firm, pozwalające też uzyskać dopłatę do odsetek kredytowych, są dostępne na specjalnych warunkach również w 2021 r. Warunki te obowiązują do 30 czerwca br. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z gwarancji Biznesmax w Banku Millennium, z wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.

Biznesmax to gwarancje spłaty kredytu w PLN, dostępne dla mikro-, małych i średnich firm w ramach dwóch rodzajów pomocy publicznej: pomocy regionalnej lub pomocy de minimis. Są unikalnym na rynku połączeniem dla gwarancji i dotacji - w ramach programu firma korzysta z zabezpieczenia kredytu i może uzyskać częściowy lub całościowy zwrot zapłaconych bankowi odsetek.

- Aktywne uczestnictwo w programie wpisuje się w strategię banku wspierania przedsiębiorców nie tylko w obszarze płynności, ale również finansowania potrzeb rozwojowych w postaci inwestycji. Podejmujemy wiele działań w tym zakresie. Pandemia Covid-19 spowodowała spadek popytu i zwiększyła niepewność prowadzenia działalności gospodarczej, co wpłynęło na ograniczenie inwestycji firm. Jednak ekonomiści prognozują, że w dłuższej perspektywie potrzeby inwestycyjne oraz perspektywy zwiększenia wydatków na środki trwałe są potencjalnie wysokie. Badania koniunktury wskazują też, że stopień wykorzystania zdolności wytwórczych na początku 2021 r. w niektórych branżach przemysłowych powrócił do poziomów sprzed pandemii lub nawet go przewyższył, co daje przestrzeń do inwestycji. Oczekiwane ożywienie gospodarcze po pandemii wspierane silnym impulsem ze strony funduszy europejskich będzie wymagało, zwłaszcza wśród eksporterów, odnowy oraz rozbudowy parku maszynowego. Dodatkowo polscy wytwórcy, aby sprostać konkurencji międzynarodowej, nie unikną konieczności zwiększenia zaangażowania w zwiększenie efektywności biznesu, m.in. robotyzacji. Takie programy jak Biznesmax będą dla nich ogromnym wsparciem – mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium.

Do 30 czerwca br. gwarancje Biznesmax dostępne są na specjalnych warunkach – są bezpłatne w całym okresie obowiązywania, utrzymano wysoki poziom ochrony w wysokości 80% wartości kapitału kredytu, mogą być udzielone na okres aż do 20 lat i do równowartości 2,5 mln EUR. W odsłonie oferowanej w trakcie pandemii program uatrakcyjniony został również o możliwość zabezpieczenia gwarancją Biznesmax kredytów przeznaczonych na finansowanie działalności bieżącej. W zakresie kredytów inwestycyjnych dokonano istotnych uproszczeń dokumentacji składanej przez klienta, które ułatwiają proces aplikacji.

- Ważną cechą programu jest dopłata do odsetek kredytowych, nawet do 100% ich wysokości. To dodatkowa korzyść, która nie występuje w innych programach gwarancyjnych BGK. Jest to realne wsparcie dla przedsiębiorcy, optymalizujące koszt udzielonego kredytu - mówi Agnieszka Kucharska, kierująca Zespołem produktu i procesu kredytowego bankowości przedsiębiorstw w Banku Millennium.

Dopłata wyliczana jest od:

  • wypłaconej kwoty kapitału kredytu wykorzystanej na sfinansowanie kosztów kwalifikowalnych projektu - dotyczy kredytu z gwarancją stanowiącą regionalną pomoc inwestycyjną,
  • wypłaconej kwoty kapitału kredytu wykorzystanej na finansowanie zgodnie z celem określonym w umowie kredytu - dotyczy kredytu inwestycyjnego oraz nieodnawialnego obrotowego z gwarancją stanowiącą pomoc de minimis.

Dla kredytów objętych gwarancją udzieloną do dnia 31 grudnia 2021 r. stawka roczna dla wyliczenia dopłaty do oprocentowania wynosi 5% wypłaconej kwoty kapitału, maksymalnie do wysokości zapłaconych przez przedsiębiorcę odsetek.

Aby uzyskać gwarancję Biznesmax, firma musi przede wszystkim spełnić jeden z 17 warunków świadczących o jej innowacyjności lub przeznaczeniu środków z kredytu na realizację inwestycji proekologicznej. W nowej odsłonie programu wprowadzono dodatkowe, korzystne dla przedsiębiorców kryterium - „w ciągu ostatnich 5 lat zrealizowałem/zrealizowaliśmy inwestycję proekologiczną z efektem ekologicznym”.