Informacje prasowe


15.02.2023

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Grupa Millennium po raz czwarty wyróżniona w indeksie Bloomberg Gender-Equality

Banco Comercial Portugues po raz czwarty z rzędu wszedł do międzynarodowego indeksu Bloomberg Gender-Equality. W 2023 roku osiągnął najlepszy jak dotąd wynik. Jest on wyższy od wyników raportowanych przez 73 proc. firm uwzględnionych w indeksie. Na wysoką pozycję Banco Comercial Portugues złożyły się dane z jego trzech spółek: Banku Millennium, Millennium bcp, Millennium Bim.

- W Banku Millennium oraz całej Grupie Banco Comercial Portugues szacunek jest jedną z podstawowych wartości, które nam przyświecają. Wspieramy działania zmierzające do zapewnienia równości oraz promujemy różnorodność i inkluzywność. To długotrwała inicjatywa i dotyczy nie tylko polityki kadrowej, a szeroko rozumianej kultury organizacyjnej. Idziemy w dobrym kierunku, doceniają to też nasi pracownicy. To dzięki ich opiniom Bank Millennium już kilkukrotnie został uhonorowany międzynarodowym tytułem Lidera Różnorodności Financial Times. Wyróżnienie w rankingu Bloomberg Gender-Equality jest kolejnym dowodem na nasze zaangażowanie na rzecz wzmacniania pozycji kobiet i równości płci w miejscu pracy – powiedziała Magdalena Trzynadlowska, dyrektorka Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Grupa Banco Comercial Portugues została uwzględniona w indeksie Bloomberg Gender Equality dzięki praktykom aktywnie realizowanym w zakresie równości oraz różnorodności i inkluzywności. W 2023 roku Grupa osiągnęła najlepszy dotychczas ogólny wynik, tj. 85,34%, w porównaniu z 80,76% w 2022 r., 78,11% w 2021 r. i 77,79% w 2020 r. Grupa Banco Comercial Portugues jest jedną z 484 firm wyróżnionych w indeksie.

Wyniki obliczane są na podstawie globalnej populacji pracowników firmy. Wysoka pozycja Grupy Banco Comercial Portugues to wspólny sukces jej trzech spółek: Banku Millennium w Polsce, Millennium bcp w Portugalii oraz Millennium Bim w Mozambiku. Pracownicy Banku Millennium w Polsce stanowią ponad 44,6% wszystkich osób pracujących w Grupie, pracownicy Millennium bcp i Millennium BIM kolejno 39,6% oraz 15,7%.

- Tworzymy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, stanu zdrowia, przekonań politycznych, orientacji seksualnej oraz innych aspektów różnorodności. Jesteśmy sygnatariuszem Karty Różnorodności, która jest zobowiązaniem do przeciwdziałania dyskryminacji w miejscu pracy. W Banku Millennium cenimy różnorodność pracujących tu osób, ponieważ pomaga nam ona lepiej rozumieć klientów. Prowadzimy szereg inicjatyw, których celem jest promowanie i wspieranie różnorodności pracowników, w tym różnorodności płciowej. W agendzie naszych działań już od lat mamy inicjatywy poświęcone roli kobiet w biznesie. Kilka lat temu rozpoczęliśmy wewnętrzny program 3xM(ille) – projekt, którego misją jest budowanie inspirujących sieci kobiet w organizacji. Aktywnie wspieramy przedsięwzięcia, których celem jest aktywizacja i rozwój kobiecego przywództwa. Zdajemy sobie sprawę jak wiele możemy jeszcze zrobić w tym obszarze, jednak obecność w indeksie to dla nas duże wyróżnienie i potwierdzenie, że zmierzamy w dobrym kierunku – powiedział Jacek Chmielewski, dyrektor Departamentu HR w Banku Millennium.

Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2023 to zestawienie o ogólnoświatowym zasięgu. Obejmuje 54 sektory gospodarki z 45 krajów. Analizuje wyniki spółek, które są zobowiązane do przejrzystości w zakresie ESG.

Indeks mierzy równość płci w pięciu kategoriach: przywództwo i rozwój talentów, równość i parytet płac, inkluzywna kultura pracy, polityka przeciwdziałania molestowaniu oraz reputacja marki. Do indeksu zostają zakwalifikowane wyłącznie spółki, których wynik spełnia bądź przekracza określony globalnie próg wejścia.