Informacje prasowe


29.09.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Fundusze zagraniczne Franklin Templeton w ofercie Bankowości Prywatnej Banku Millennium

Bank Millennium i Franklin Templeton rozpoczynają jeszcze bardziej rozbudowaną współpracę. Klienci Bankowości Prywatnej Millennium mogą teraz inwestować w fundusze Franklin Templeton Investment Funds Société d'investissement à capital variable z siedzibą w Luksemburgu.

- Wiedza i wysokie kompetencje ekspertów bankowości prywatnej oraz bogata i elastyczna oferta to istota Bankowości Prywatnej Millennium. Dostęp do zróżnicowanych pod kątem geograficznym i sektorowym rozwiązań inwestycyjnych zyskał w ostatnim czasie, obfitującym w bezprecedensowe wydarzenia, jeszcze większe znaczenie. Z przyjemnością udostępniamy klientom Bankowości Prywatnej Millennium możliwość inwestowania w fundusze zagraniczne Franklin Templeton – mówi Wojciech Rybak, Członek Zarządu Banku Millennium.

- Cieszę się ze współpracy z Bankiem Millennium, ponieważ jest to kolejny ważny krok dla naszej działalności w Polsce. Jako pionierom w globalnym inwestowaniu, klienci w ponad 160 krajach powierzyli nam swoje inwestycje, co czyni nas szóstym niezależnym zarządzającym aktywami na świecie, zarządzającym aktywami o wartości ponad 1,4 biliona USD. Teraz cieszę się, że możemy również wspierać klientów Bankowości Prywatnej Millennium w realizacji ich celów finansowych – mówi Borno Janekovic, Prezes Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Klienci Bankowości Prywatnej Millennium uzyskują dostęp do funduszy luksemburskich Franklin Templeton inwestujących w różne klasy aktywów, od akcji, przez obligacje po wiele innych aktywów, a także do funduszy inwestujących w określone sektory, takie jak nowe technologie czy innowacje oraz zasoby naturalne. Przede wszystkim klienci będą teraz mogli również korzystać z wieloletniego doświadczenia Franklin Templeton w zakresie inwestycji na rynkach rozwijających się za pośrednictwem szeregu regionalnych i globalnych funduszy rynków wschodzących. Większość funduszy będzie dostępnych w złotych, dolarach amerykańskich i euro.

Więcej informacji o ofercie klienci mogą uzyskać u ekspertów Bankowości Prywatnej Millennium.


Bank Millennium jest ogólnopolskim, nowoczesnym bankiem oferującym swoje usługi wszystkim segmentom rynku poprzez sieć placówek, sieci indywidualnych doradców i bankowość elektroniczną. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie i najlepsze tradycje bankowości, z powodzeniem konkurując we wszystkich segmentach rynku finansowego. Bank stanowi centrum Grupy Banku Millennium, w skład której wchodzą także: Millennium Leasing, Millennium Dom Maklerski, Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, Fundacja Banku Millennium, Millennium Goodie. Więcej informacji na https://www.bankmillennium.pl/

Franklin Templeton towarzyszy polskim inwestorom już od ponad 20 lat. Nasze doświadczenie w ocenie polskiego rynku, jego perspektyw i oczekiwań inwestorów sięga 1997 roku, gdy powstało pierwsze biuro analityczne Franklin Templeton w Polsce. Od 2005 roku wspieramy inwestorów w Polsce w efektywnym zarządzaniu kapitałem, zapewniając im możliwość́ realizacji unikalnych strategii w oparciu o fundusze inwestycyjne zarządzane przez Franklin Templeton (tzw. fundusze luksemburskie). Więcej informacji można znaleźć pod adresem: https://www.franklintempleton.pl/

INFORMACJE O TOWARZYSTWIE:
Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] jest globalną organizacją zarządzającą inwestycjami, której spółki zależne działają jako Franklin Templeton i obsługują klientów w ponad 165 krajach. Misją Franklin Templeton jest pomaganie klientom w osiąganiu lepszych wyników poprzez doradztwo w zarządzaniu inwestycjami, zarządzaniu majątkiem przy pomocy rozwiązań technologicznych. Dzięki wyspecjalizowanym menedżerom ds. Inwestycji firma oferuje szerokie możliwości w zakresie instrumentów kapitałowych, stałych dochodów, alternatyw i niestandardowych rozwiązań obejmujących wiele aktywów. Z biurami w ponad 30 krajach i 1300 specjalistami inwestycyjnymi, kalifornijska firma ma ponad 70-letnie doświadczenie inwestycyjne i około 1,4 biliona USD w zarządzanych aktywach na dzień 31 sierpnia 2020 r. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.franklintempleton.lu i śledź nas na LinkedIn, Twitterze i Facebooku.

NOTA PRAWNA:
Niniejszy komunikat prasowy został sporządzony wyłącznie do celów informacyjnych i nie stanowi żadnego rodzaju profesjonalnej porady. Wszelkie informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym zostały zebrane i opracowane przez Franklin Templeton oraz zespoły zarządzających FTI z zachowaniem zasad profesjonalizmu i należytej staranności. Franklin Templeton nie gwarantuje, że wszystkie informacje zawarte w niniejszym dokumencie są precyzyjne. Franklin Templeton nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec odbiorców niniejszego komunikatu prasowego ani żadnych innych osób czy podmiotów z tytułu nieścisłości, błędów lub pominięć w treści niniejszego dokumentu, niezależnie od przyczyn takich nieścisłości, błędów lub pominięć.

Wszelkie informacje zawarte w niniejszym materiale mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek (lub jakiejkolwiek grupy osób) zaproszenia do zawarcia transakcji na instrumentach finansowych w niej przedstawionych. W szczególności nie są usługą doradztwa inwestycyjnego, finansowego, podatkowego, prawnego ani jakiegokolwiek innego. Inwestowanie w fundusze wiąże się z ryzykiem poniesienia straty, jak również z obowiązkiem uiszczenia opłat manipulacyjnych i podatku dochodowego. Przed dokonaniem inwestycji należy dokładnie zapoznać się z informacjami o funduszach, w tym danymi finansowymi i opisem czynników ryzyka, które są zawarte w prospektach informacyjnych i Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KII), dostępnych w Centrach Finansowych Banku Millennium (u ekspertów Bankowości Prywatnej) oraz w siedzibie i na stronie internetowej Franklin Templeton Investments (www.ftidocuments.com).