Informacje prasowe


29.06.2016

Fundacja Banku Millennium wspiera edukację ekonomiczną młodzieży

Fundacja Banku Millennium była jednym z mecenasów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, której uroczyste zakończenie odbyło się 24 czerwca w Ministerstwie Rozwoju.

Laureaci Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zostali zaproszeni do Ministerstwa Rozwoju przez wicepremiera i ministra rozwoju Mateusza Morawieckiego. W spotkaniu tym wzięli udział: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Paweł Chorąży, przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Banku Polskiego oraz opiekunowie naukowi laureatów, dyrektorzy najlepszych szkół i przedstawiciele mecenasów Olimpiady. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w konkursie otrzymali Nagrody Wiceprezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej i Ministra Rozwoju. W dniu uroczystego zakończenia Olimpiady odbyło się także tradycyjne spotkanie laureatów, ich opiekunów naukowych i dyrektorów najlepszych szkół na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Spotkanie to prowadziła prof. Małgorzata Zaleska – prezes Zarządu Giełdy.

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej to konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, którego celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży oraz upowszechnianie wiedzy o współczesnej gospodarce. Konkurs ma charakter interdyscyplinarny, a jego zakres tematyczny obejmuje szereg przedmiotów realizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych, m.in. podstawy ekonomii i przedsiębiorczości, statystyka, zasady rachunkowości, marketing, finanse i bankowość. W XXIX edycji Olimpiady udział wzięło ponad 12 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski.

Jak wynika z raportu Stan wiedzy i świadomości ekonomicznej Polaków 20151 , połowa Polaków ma istotne braki z zakresu wiedzy ekonomicznej. W porównaniu z 2012 rokiem, z 61% do 67% wzrósł odsetek osób deklarujących potrzebę doszkolenia się w tym obszarze. Skala zainteresowania znacznie zmalała, gdy respondenci mieli wskazać konkretny temat, z którego chcieliby poszerzyć swoją wiedzę, co oznacza, że potrzebują przewodnika po tematyce ekonomicznej. Ze względu na dużą rolę szkoły i domu w procesie edukacji ekonomicznej, warto wspierać w działaniach nauczycieli, rodziców i opiekunów dzieci i młodzieży. Działania i edukacja ekonomiczna powinna ponadto zachęcać do włączania się w system bankowy, korzystania z produktów i usług finansowych oraz promować przedsiębiorczość. W tym kontekście Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej jest bardzo potrzebną inicjatywą, motywującą młodzież do zgłębienia zagadnień ekonomicznych.

Działanie na rzecz poprawy świadomości i wiedzy finansowej Polaków jest istotną częścią działań Banku Millennium i Fundacji Banku Millennium . Oprócz wspierania Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, Bank realizuje program wolontariatu, w którym pracownicy uczą finansów uczniów gimnazjów.

1 Raport konsorcjum Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupa IQS dla Departamentu Edukacji i Wydawnictw NBP.