Informacje prasowe


23.04.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Fundacja Banku Millennium wsparła pierwsze polskie testy na koronawirusa

Fundacja Bank Millennium włączyła się w działania w walce z koronawirusem i przekazała Instytutowi Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, który opracował pierwsze polskie testy na obecność COVID-19, kwotę 500 000 zł. Testy wchodzą niebawem do masowej produkcji, a Insytut prowadzi dalsze prace badawczo-rozwojowe nad testami nowej generacji. Decyzja o przekazaniu funduszy właśnie Instytutowi została podjęta przez pracowników banku w wewnętrznym głosowaniu i jest reakcją na informację, która obiegła media na początku kwietnia br., o tym osiągnięciu polskich naukowców z Wirusowej Grupy Wsparcia PAN.

Walka z epidemią trwa. Koronawirus powoduje ofiary, ale też rodzi bohaterów. Jesteśmy ogromnie wdzięczni naukowcom z ICHB PAN, którym dzięki niemalże całodobowej i wolontariackiej pracy, udało się stworzyć pierwsze polskie testy w tak krótkim czasie — mówi Joao Bras Jorge, prezes Zarządu Banku Millennium i Przewodniczący Rady Fundacji Banku Millennium. — Stoimy wszyscy przed ekstremalnie trudnym wyzwaniem, jakim jest zahamowanie zagrożenia epidemicznego i ryzyka zachorowania na koronawirusa w Polsce i na świecie. Zbliżamy się do drugiej fazy kryzysu, czyli stopniowego rozruchu gospodarki i ten okres oczekiwania na normalność będzie wymagać większej liczby testów. Możemy i chcemy włączyć się w proces ich wprowadzania, dlatego poprzez Fundację Banku Millennium dokładamy swoją cegiełkę i przekazujemy 500 000 zł na wsparcie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania w ich pracy badawczo-rozwojowej związanej z przygotowaniem do produkcji kolejnych generacji polskich testów na COVID-19 — dodaje.

Bank Millennium podjął wiele działań związanych z przezwyciężaniem pandemii i jej negatywnych skutków gospodarczych, m.in. zapewnił środki medyczne i ochronne pracownikom placówek i centrali, ustanowił specjalny fundusz na wypadek zachorowania pracowników, wspiera klientów detalicznych i firmy w ułatwieniu spłaty kredytów, wprowadza nowe funkcjonalności w bankowości elektronicznej pozwalające na jeszcze prostsze bankowanie z domu.

W Banku Millennium działania na rzecz społeczeństwa są integralną częścią strategii biznesowej. Priorytetem jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi klientów, prowadzenie etycznego marketingu i sprzedaży oraz ułatwianie korzystania z usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji) poprzez wprowadzanie ułatwień dla osób niepełnosprawnych oraz innowacyjnych usług. Odbiorcami działań CSR są również Pracownicy. Oprócz zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków pracy oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne, Bank promuje różnorodność w organizacji. Programy na rzecz społeczeństwa realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i dotyczą edukacji finansowej i rozwoju wolontariatu pracowniczego.

Kolejnym proponowanym działaniem na rzecz społeczności jest finansowe wsparcie Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk z Poznania, który 10 kwietnia br. ogłosił zakończenie prac nad pierwszym polskim testem na koronawirusa. Wkrótce ma on trafić do masowej produkcji.