Informacje prasowe


16.08.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Finansowanie z gwarancją BGK znów możliwe dla klientów Millennium Leasing

Dzięki współpracy Millennium Leasing z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) firmy z sektora MŚP ponownie mogą korzystać ze specjalnej formy zabezpieczenia umowy leasingu – gwarancji BGK. Program wspierania przedsiębiorczości został przedłużony do końca 2022 roku.

Leasing z gwarancją BGK to dla klientów przede wszystkim możliwość uzyskania korzystniejszych warunków umowy - dłuższego okresu finansowania, niższej marży, wyższej kwoty leasingu oraz sfinansowania niestandardowych przedmiotów. Finansowanie transakcji na specjalnych warunkach zwiększa dostępność kapitału i wspiera możliwości rozwojowe firm w zmieniającej się sytuacji ekonomicznej na rynku. Gwarancja BGK może objąć do 80% transakcji leasingowej, przy maksymalnym okresie finansowania wynoszącym 10 lat.

Do końca czerwca 2022 roku spółka Millennium Leasing zawarła umowy zabezpieczone gwarancjami BGK na kwotę 127,43 mln zł.

- Millennium Leasing uczestniczy we wszystkich programach publicznego wsparcia dla klientów branży leasingowej. Oprócz współpracy z BGK, jako pierwsi zawarliśmy umowę z ARP Leasing, dotyczącą udzielenia pomocy podmiotom z branży transportowej, dotkniętym skutkami pandemii, a w tym roku podpisaliśmy umowę z Bankiem Ochrony Środowiska i dołączyliśmy do programu „Mój Elektryk”. Dzięki niemu nasi klienci będą mogli uzyskać dofinansowanie do leasingu pojazdów zeroemisyjnych nawet do 70 tys. zł. – poinformował Marcin Balicki, Prezes Zarządu Millennium Leasing.

Finansowanie z gwarancją BGK korzysta ze wsparcia instrumentu gwarancyjnego - Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego wdrażanego przez Europejski Fundusz Inwestycyjny przy wsparciu finansowym państw członkowskich. Gwarancje są udzielane w ramach realizacji programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.