Informacje prasowe


08.03.2011

Finansowanie oszczędności energetycznych - Eko Energia w Banku Millennium i Millennium Leasing

Eko Energia, nowy produkt oferowany w formie kredytu lub leasingu przez Bank Millennium i Millennium Leasing, przeznaczony jest na finansowanie nowoczesnych rozwiązań z zakresu energooszczędnych technologii oraz odnawialnych źródeł energii. Finansowanie udzielane jest w ramach Programu Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej - PolSEFF.

W ramach umowy o współpracę z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz udziału w Programie Finansowania Rozwoju Energii Zrównoważonej w Polsce (PolSEFF), Bank Millennium i Millennium Leasing proponują finansowanie inwestycji, które przyczynią się do poprawy efektywności energetycznej polskiego sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP). Dla przedsiębiorców zainteresowanych pozyskaniem finansowania, przygotowany został cykl bezpłatnych seminariów w całej Polsce.
Korzyści dla przedsiębiorców:

  • Beneficjenci programu PolSEFF otrzymują dofinansowanie w postaci premii inwestycyjnej ze środków unijnych, w wysokości 10% lub 15% wartości finansowania. Premia jest wypłacana po pomyślnej realizacji projektu. Wysokość premii uzależniona jest od uzyskanych efektów oszczędności energii.
  • W wyniku realizacji inwestycji przedsiębiorcy mogą liczyć na roczne oszczędności energii na poziomie co najmniej 20%. Oszczędności tego rzędu redukują koszty, podnoszą konkurencyjność firmy, a także, w niektórych przypadkach, mogą przyczynić się do poprawy jakości produkcji oraz wzrostu mocy produkcyjnych.
  • Przedsiębiorcy otrzymują bezpłatną pomoc inżynierów PolSEFF przy opracowywaniu założeń projektów i ich ocenie. Wykwalifikowany zespół dokona przeglądu potencjalnych oszczędności zużycia energii, pomoże zidentyfikować źródła jej strat oraz opracować najbardziej optymalne rozwiązania.

Oferta PolSEFF skierowana jest do podmiotów spełniających wymogi europejskiej definicji małego i średniego przedsiębiorstwa (MŚP), tj. firm prywatnych, prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, zatrudniających nie więcej niż 249 pracowników, uzyskujących przychody roczne nieprzekraczające równowartości 50 mln euro bądź posiadających aktywa o wartości nieprzekraczającej równowartości 43 mln euro.
Kredyt Eko Energia lub leasing Eko Energia udzielany jest na realizację następujących rodzajów inwestycji:

  • Inwestycje w technologie pozwalające na osiągnięcie co najmniej 20% poprawy efektywności zużycia energii (m.in. zakup i wymiana maszyn na bardziej energooszczędne od obecnie stosowanych);
  • Przedsięwzięcia inwestycyjne zwiększające efektywność wykorzystania energii w budynkach - m.in. kompleksowa termomodernizacja nieruchomości, inwestycje w odnawialne źródła energii lub urządzenia podnoszące efektywność jej wykorzystania, które umożliwiają zmniejszenie zużycia energii w budynkach komercyjnych i administracyjnych przedsiębiorstwa o co najmniej 30%;
  •  Inwestycje związane z wytwarzaniem energii ze źródeł odnawialnych - produkcja energii na własne potrzeby przedsiębiorstwa - na małą skalę (np. pompy ciepła, geotermia, kogeneracja, trigeneracja, energetyczne wykorzystanie biomasy, kolektory słoneczne z wyłączeniem fotowoltaiki).

Przedsiębiorcy zainteresowani realizacją energooszczędnych inwestycji w ramach programu PolSEFF, mogą wziąć udział w bezpłatnych seminariach, organizowanych przez Bank Millennium i Millennium Leasing w całej Polsce. Spotkania będą okazją do szczegółowego zapoznania się z założeniami programu, jego wymaganiami oraz procesem ubiegania się o finansowanie i dotację.
Terminy seminariów: 
Olsztyn - 8 marca, Gdańsk - 9 marca, Iława - 10 marca, Toruń - 14 marca, Warszawa - 16 marca, Kraków - 17 marca, Katowice - 18 marca, Poznań - 30 marca, Wrocław - 31 marca, Lublin - 6 kwietnia, Zielona Góra - 13 kwietnia, Gorzów Wielkopolski - 14 kwietnia, Szczecin - 20 kwietnia, Białystok - 12 maja, Łódź - 17 maja 2011 r.
Osoby zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o kontakt pod nr tel.: + 48 22 598 15 40 lub pocztą elektroniczną: piotr.lorenc@bankmillennium.pl.
Więcej informacji nt. programu PolSEFF można znaleźć na stronie internetowej www.polseff.org.