Informacje prasowe


16.04.2020

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Działania Banku Millennium wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019"

Inicjatywy Banku Millennium adresowane do klientów, pracowników, społeczności lokalnych oraz środowiska naturalnego zostały opisane w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2019”.

Wyróżnione działania realizowane przez Bank Millennium to m.in. program edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, program wolontariatu pracowniczego „Millantrop”, zwiększanie dostępności usług finansowych dla osób niepełnosprawnych, wprowadzanie udogodnień dla pracujących rodziców w ramach programu „Rodzice na tak” oraz aktywności prowadzone na rzecz środowiska naturalnego.

Dobre praktyki zaprezentowane przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to nie wszystkie działania odpowiedzialne społecznie prowadzone przez Bank Millennium. Pełny opis inicjatyw realizowanych na rzecz klientów, pracowników, społeczności i środowiska naturalnego znajduje się w „Raporcie niefinansowym Banku Millennium za rok 2019”, który jest dostępny na stronie: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2019/pl/. W publikacji wskazano aspekty odpowiedzialnego biznesu, na których koncentruje się bank realizując swoją strategię biznesową. Oferowanie usług bankowych bez barier fizycznych i cyfrowych oraz ułatwianie klientom codziennego życia poprzez umożliwienie dostępu do usług pozabankowych, np. e-administracji, to kluczowe obszary strategii Banku Millennium. Zadowolenie z pracy, rozwój i poszanowanie różnorodności, to tematy ważne w relacjach z pracownikami. Główne działania prowadzone na rzecz społeczności odnoszą się natomiast do edukacji finansowej oraz rozwoju wolontariatu pracowniczego. Działania proekologiczne banku realizowane są w trzech obszarach i dotyczą wprowadzenia: inicjatyw mających na celu zredukowanie zużycia materiałów, energii, wody i paliw, zasad finansowania inwestycji oraz edukacji ekologicznej klientów, kontrahentów i pracowników.

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” to jedyna publikacja prezentująca inicjatywy realizowane przez firmy na rzecz społeczeństwa i środowiska. Dobre praktyki zaprezentowane w raporcie są pogrupowane według 7 obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.