Informacje prasowe


13.04.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Działania Banku Millennium wyróżnione w raporcie „Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2017”

Dziewięć inicjatyw Banku Millennium adresowanych do klientów, pracowników i społeczności lokalnych zostało opisanych w raporcie "Odpowiedzialny Biznes w Polsce 2017” wydanym przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Wyróżnione działania realizowane przez Bank Millennium to m.in. program edukacji finansowej przedszkolaków „Finansowy Elementarz”, program wolontariatu pracowniczego „Millantrop”, zwiększanie dostępności usług finansowych dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzanie udogodnień dla pracujących rodziców w ramach programu „Rodzice na tak”.

Dobre praktyki zaprezentowane w publikacji Forum Odpowiedzialnego Biznesu, to jedynie część z działań odpowiedzialnych społecznie prowadzonych przez Bank Millennium. Pełen opis inicjatyw realizowanych na rzecz klientów, pracowników i społeczności znajduje się w „Raporcie niefinansowym Banku Millennium za rok 2017”, który dostępny jest na stronie: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2017/pl/ W raporcie niefinansowym wskazano również aspekty odpowiedzialnego biznesu, na których koncentruje się bank realizując swoją strategię biznesową. Oferowanie usług bankowych bez barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych, umożliwienie klientom dostępu do pozabankowych usług, np. e-administracji oraz etyczna sprzedaż to kluczowe obszary w strategii odnoszące się do klientów banku. Zadowolenie z pracy, rozwój i poszanowanie różnorodności to kwestie ważne dla pracowników. Główne działania realizowane na rzecz społeczności dotyczą natomiast edukacji finansowej, promocji kultury oraz rozwoju wolontariatu pracowniczego.

Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” to jedyna publikacja prezentująca inicjatywy realizowane przez firmy na rzecz społeczeństwa i środowiska. Dobre praktyki zaprezentowane w raporcie są pogrupowane według 7 obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie oraz zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej.