Informacje prasowe


09.11.2016

Dwucyfrowy wzrost obrotów faktoringowych w Banku Millennium

Po trzech kwartałach 2016 r. dynamika obrotów faktoringowych w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wyniosła 13%. Oznacza to rekordowy obrót faktoringowy na poziomie 10,9 mld zł, z czego 3,7 mld zł zrealizowano w trzecim kwartale. Na liście faktorów zrzeszonych w Polskim Związku Faktorów Bank Millennium utrzymał solidne 4 miejsce.

- Trzeci kwartał był kolejnym okresem wytężonej pracy i regularnych wzrostów. Osiągnęliśmy rekordowy, jak do tej pory, poziom obrotów zrealizowanych w ciągu trzech kwartałów, który wyniósł 10,9 mln zł. W dalszym ciągu naszym hitem sprzedażnym jest faktoring pełny i pełny z ubezpieczeniem, którego udział w portfelu wzrósł do 55%. W nadchodzących miesiącach planujemy pozostać przy sprawdzonej strategii i w dalszym ciągu stawiać na produkty przejmujące na siebie całe ryzyko klienta związane z niewypłacalnością jego kontrahentów. Wierzę, że w ten sposób do końca roku utrzymamy wzrost sprzedaży, a faktoring z czasem stanie się produktem równie uniwersalnym co karta płatnicza czy kredytowa - tłumaczy Tomasz Domagalski, Kierujący Wydziałem Sprzedaży w Departamencie Faktoringu i Finansowania Handlu, Bank Millennium.

Z dwucyfrową dynamiką obrotów faktoring jest nadal jedną z szybciej rosnących gałęzi sektora finansowego. Firmy świadczące usługi faktoringu konkurują ze sobą na wielu obszarach, jednak przede wszystkim ofertą, zaawansowaniem technologicznym i elastycznością wobec klienta. Bank Millennium oferuje pełen wachlarz produktów faktoringowych i kompleksowych rozwiązań, zapewniających klientom pełną obsługę zobowiązań. Istotnym elementem oferty jest reagowanie na potrzeby płynące z rynku i tworzenie rozwiązań korespondujących z unikalnymi potrzebami konkretnego przedsiębiorstwa.