Informacje prasowe


25.01.2003

Dom Maklerski zmienia nazwę na Millennium Dom Maklerski SA

Zarząd Banku Millennium S.A. ("Bank") informuje, że w powziął wiadomość, iż w dniu 24.01.2003 r. Dom Maklerski BIG-BG S.A.- spółka zależna, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o zmianie firmy (nazwy handlowej), która obecnie brzmi "Millennium Dom Maklerski Spółka Akcyjna" (firma skrócona: "Millennium Dom Maklerski S.A.").

Dokonana zmiana firmy Domu Maklerskiego nie pociąga za sobą konieczności jakichkolwiek zmian w stosunkach umownych Domu Maklerskiego z jego klientami i kontrahentami.
 
Powyższa zmiana jest związana, z realizowanym w ramach programu restrukturyzacji Grupy Banku Millennium , programem wdrożenia nowej, spójnej architektury marek dla linii biznesowych Banku i jego spółek zależnych.