Informacje prasowe


06.07.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Dobre Praktyki Banku Millennium

Nowy, ekologiczny oddział banku, rozwój edukacji klimatycznej, wspieranie równości płci i osób z niepełnosprawnościami oraz zaangażowanie pracowników-wolontariuszy w niesienie pomocy społecznościom, które ucierpiały w wyniku pandemii – to szczególne działania, zgłoszone przez Bank Millennium do Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Publikacja przygotowywana co roku przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu to największy w Polsce przegląd inicjatyw CSR i zrównoważonego rozwoju.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to cykliczny przegląd aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce. Co istotne, do raportu przyjmowane są praktyki, które dotyczą aktywności o charakterze długofalowym, a nie tylko akcyjnym, oraz takie, które są związane z działaniami na poziomie strategicznym i posiadają walor innowacji. W tegorocznej, 20. edycji zaprezentowano 1,677 działań podjętych przez 283 firmy.

Praktyki są skatalogowane pod kątem realizacji poszczególnych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (UN Sustainable Development Goals, SDGs). Do raportu Bank zgłosił cztery praktyki, wpisujące się w pięć z tych celów: Dobra jakość edukacji (4), Równość płci (5), Innowacyjność, przemysł, infrastruktura (9), Mniej nierówności (10) oraz Działania w dziedzinie klimatu (13).

Aktywne podejście do walki z problemami klimatycznymi, ale także skuteczne zaangażowanie w likwidację nierówności w różnych obszarach życia społecznego oraz wspieranie aktywności przyczyniających się do zwiększenia świadomości ekologicznej – to działania wprost wynikające z przyjętych założeń strategii biznesowej Banku Millennium. To dojrzałe i rzeczowe podejście, wpisane w strategię organizacji – tym bardziej istotne, że spełniające rosnące oczekiwania społeczne wobec odpowiedzialności biznesu za wpływ na otoczenie – mówi Magdalena Trzynadlowska, Dyrektor Biura Zrównoważonego Rozwoju w Banku Millennium.

Dobre Praktyki Banku Millennium, które znalazły się w tegorocznym raporcie, to:

Modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium - Bank przykłada dużą wagę do badania i obniżania poziomu emisyjności nieruchomości zajmowanych w związku z prowadzoną działalnością. Przykładem inwestycji w przyjazne środowisku rozwiązania jest modelowy ekologiczny oddział Banku Millennium, który został otwarty w 2021 roku w Gdańsku. Placówka została przeniesiona z budownictwa starego typu i usytuowana w nowej zabudowie, spełniającej wysokie standardy ekologiczne, a już na etapie planowania inwestycji uwzględniono dążenie do jej niskoemisyjności.

Edukacja klimatyczna w ramach Millennium Docs Against Gravity - Bank Millennium od 17 lat jest mecenasem Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity, który przybliża widzom szereg zjawisk zachodzących we współczesnym świecie. W 2021 roku Festiwal szczególnie mocno skupił się na wątku zmian klimatycznych. Dodatkowo latem 2021 roku Festiwal przeprowadził kampanię edukacyjną „Planeta nie jest na kredyt” mającą na celu uświadomienie odbiorcom, czym jest Dzień Długu Ekologicznego.

Wsparcie dla Paraolimpijek - Bank Millennium w ramach Wsparcia dla Paraolimpijek, przygotowujących się do startu w igrzyskach olimpijskich w Paryżu, ufundował stypendium we współpracy z fundacją Martyny Wojciechowskiej Unaweza oraz akcją #CorinneRunsForGood.

#słuchaMYwspieraMY – W ramach akcji #słuchaMYwspieraMY Fundacja Banku Millennium umożliwia pracownikom realizację własnych pomysłów wolontariackich. Bank organizuje konkursy, w których przyznawane są granty na realizację ciekawych i użytecznych projektów dobroczynnych. Inicjatywy są w całości realizowane przez pracowników – od pomysłu i wykonania, aż po rozliczenie i promocję. W 2021 roku pracownicy nieśli pomoc lokalnym społecznościom, które ucierpiały w związku z pandemią.

Szczegółowy opis wszelkiej działalności Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju w obszarze środowiskowym, społecznym i ładu korporacyjnego w odniesieniu do głównych grup interesariuszy prezentuje Raport ESG za 2021 roklink otwiera się w nowym oknie. Co warte podkreślenia, aktywność w obszarze ESG od wielu lat stanowi integralną część biznesowego podejścia Grupy Banku Millennium i została także ujęta w strategii na lata 2022-2024.

Opis dobrych praktyk Banku Millennium można także znaleźć w wyszukiwarce FOB na stronie https://odpowiedzialnybiznes.pl/dobre-praktyki/?trd%5B%5D=2901&org%5B%5D=1229&ppp=10Akapitlink otwiera się w nowym oknie.