Informacje prasowe


07.05.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Dobre praktyki Banku Millennium w raporcie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Już 27 działań zrealizowanych przez Bank Millennium na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego zostało docenionych w raportach „Odpowiedzialny Biznes w Polsce” publikowanych przez FOB. Spośród działań zrealizowanych w 2020 r. wyróżniono: Przekazanie funduszy na pierwszy polski test na obecność COVID-19, Utworzenie Funduszu wsparcia dla pracowników na wypadek zarażenia COVID-19, programy #zostanwdomu oraz Edukacja finansowa przedszkolaków i ich rodziców online.

- Rok 2020 pokazał, jak istotna jest filozofia prowadzenia biznesu przy równoczesnej uważności na kwestie etyki, dbałości o klientów, pracowników, lokalną społeczność i środowisko. M.in. dlatego konsekwentnie realizowaliśmy programy charytatywne. Fundacja Banku Millennium i Bank wsparły finansowo Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, który opracował pierwszy polski test na obecność COVID-19, a na wypadek zarażenia koronawirusem, konieczności pokrycia kosztów leczenia i rehabilitacji, utworzyliśmy Specjalny Fundusz Wsparcia dla Pracowników – powiedział Joao Bras Jorge, Prezes Banku Millennium.

Opublikowany przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu raport to największy w Polsce przegląd CSR i zrównoważonego rozwoju, który potwierdza ogromną mobilizację i zaangażowanie firm w walkę z pandemią. Tegoroczna edycja zawiera 1958 przykładów dobrych praktyk, które zostały zgłoszone przez 225 firm. Na liczbę blisko 2000 działań CSR składają się dwie grupy praktyk. Pierwsza z nich to praktyki nowe, zgłoszone po raz pierwszy do raportu – było ich 1013. Drugą grupę stanowią praktyki długoletnie, obecne w poprzednich edycjach, ale realizowane w ubiegłym roku - było ich 945.

- Kryzys zdrowotny uświadomił nam jeszcze bardziej jak istotna jest edukacja finansowa, dlatego kontynuowaliśmy program edukacyjny „Finansowy Elementarz” aczkolwiek w zmienionej formule. W momencie pojawienia się COVID-19 podjęliśmy decyzję o przygotowaniu zdalnej formuły projektu, w tym produkcji nowoczesnych materiałów edukacyjnych online. Dotychczas istniejące 4 drukowane książeczki „Finansowego Elementarza” pojawiły się w formie zabawnych animowanych filmików dla dzieci na kanale YouTube Fundacji. We współpracy z dr Małgorzatą Chojak, mamą trójki dzieci i pracownikiem badawczo-dydaktycznym UMCS w Lublinie powstał, umieszczony online na stronie Fundacji, „Poradnik dla rodziców - Jak uczyć dzieci finansów” - o edukacji finansowej przedszkolaków. Nagraliśmy również cykl wywiadów video na tematy związane ze specyfiką edukacji finansowej dzieci w wieku przedszkolnym – dodała Iwona Jarzębska, prezes Fundacji Banku Millennium.