Informacje prasowe


10.10.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Dbaj o Las! z Bankiem Millennium i WWF

Dziś świętujemy w Polsce Dzień Drzewa, który ma na celu przyczynić się do wzrostu świadomości ekologicznej społeczeństwa. Z tej okazji Bank Millennium ogłasza przedłużenie wieloletniej współpracy z WWF oraz ujawnia szczegóły na temat swojego zaangażowania na rzecz ochrony klimatu i środowiska.

Drzewa, jak i całe lasy oczyszczają powietrze, którym oddychamy, filtrują wodę, którą pijemy, zapobiegają erozji i działają jako ważny bufor chroniący przed zmianami klimatu. Drzewa są zatem niezbędne do przetrwania życia na Ziemi, w postacie jaką znamy obecnie. Pomimo kluczowej roli, jaką odgrywają w światowym zdrowiu środowiskowym i gospodarczym, nadal wycinamy drzewa i tracimy lasy wraz z żyjącymi w nich zagrożonymi zwierzętami. Niezwykle ważne jest, abyśmy angażowali się w ich ochronę. Dlatego właśnie Bank Millennium i Fundacja WWF ogłaszają przedłużenie wieloletniej współpracy w obszarze ochrony przyrody.

Zagadnienia ESG od wielu lat są odzwierciedlane w działaniach Grupy Banku Millennium co potwierdza, że jedno z największych, o ile nie najważniejsze wyzwanie naszych czasów to właśnie ochrona klimatu i troska o środowisko. Bank Millennium podejmuje szereg inicjatyw w tym zakresie, ostatnio zdecydował o wyłączeniu tablic świetlnych oraz ekranów ogłoszeniowych w centralach i swoich oddziałach na terenie całego kraju. W okresie jesienno-zimowym po godzinach pracy światło będzie wyłączone w 600 placówkach bankowych oraz centralach biurowych w Warszawie, Wrocławiu i Gdańsku. Działanie naszego banku jest wyrazem naszej troski o środowisko a także ma zachęcać innych do ograniczania zużycia energii elektrycznej w obliczu potencjalnych trudności związanych z jej ilością na rynku.

ESG w Banku Millennium stało się również integralną częścią realizowanej strategii na lata 2022-2024, gdzie określiliśmy ambitne cele w zakresie redukcji emisji własnych. Bank będzie kontynuował ograniczanie zużycia zasobów i materiałów tj. energii elektrycznej, ciepła, wody, papieru, plastiku, wyposażenia biur i placówek bankowych, sprzętów biurowych. Poprzez digitalizację każdego dnia przyczyniamy się do redukcji zużycia papieru. Od wdrożenia Autoryzacji Mobilnej w 2020 roku klienci Banku Millennium zatwierdzili w ten sposób w oddziałach około 10 mln operacji. Dzięki temu udało się zaoszczędzić przynajmniej 100 000 ryz papieru. To aż 250 ton papieru, co w przeliczeniu daje 4500 ocalonych drzew! Idea paperless ulepszana jest każdego dnia poprzez dalszą optymalizację procesów bankowości codziennej.

Konsekwentnie Bank Millennium pracuje nad dalszą digitalizacją i najwyższą jakością usług internetowych, aby klienci rezygnowali z papierowych wersji dokumentów. Oszczędności papieru w bankowości codziennej dotyczą także drobnych codziennych przyjemności, m.in. przy zakupie biletów do kina bezpośrednio w aplikacji nie ma konieczności ich drukowania – w kinie można je pokazać na ekranie telefonu abezpośrednio z aplikacji można przesłać je znajomym. Przeprowadzona w 2021 roku kampania marketingowa, zachęcająca klientów do przejścia na wyciągi elektroniczne oraz zmniejszenie ilości doraźnej korespondencji do klientów, pozwoliły odnotować istotny spadek zużycia papieru i kopert w ramach korespondencji masowej. Wprowadziliśmy również zmiany w procesie udzielania i obsługi kredytu hipotecznego, które pozwalają na oszczędność papieru, choćby dzięki wdrożeniu e-operatu szacunkowego klient nie musi już dostarczać papierowego dokumentu. Bank wspiera klientów i ideę paperless również w relacjach z przedsiębiorcami, np. poprzez e-fakturę dostępną w eBOK.

Bank Millennium od wielu lat prowadzi działania związane z redukcją emisji własnych, a swoje ambicje w tym zakresie wpisał do strategii działania Grupy na lata 2022-2024. Zwieńczeniem wysiłków będzie osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2027 roku w odniesieniu do emisji własnych, zaś pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050. Na osiągnięcie celu składa się szereg działań związanych m.in. z wdrożeniem energooszczędnych rozwiązań w siedzibach w Warszawie, Gdańsku i Wrocławiu, czy też transformacja floty samochodowej na pojazdy mniej emisyjne. W ubiegłym roku wrocławska centrala banku została przeniesiona do nowej lokalizacji, co umożliwiło redukcję emisji dwutlenku węgla o ok. 3 tys. ton CO2e rocznie. Złożyło się na to zmniejszenie o 94,5 proc. całkowitych emisji wynikających ze zużycia mediów takich jak prąd, ciepło czy woda. W Gdańsku Bank Millennium stworzył modelowy oddział ekologiczny, w którym wdrożone energooszczędne rozwiązania pozwoliły na ponad 70 procentową redukcję emisji. Bank zamierza również kupować 100 proc. energii z odnawialnych źródeł.

Bank Millennium przedłużył strategiczną współpracę z WWF, która dotyczy działań edukacyjnych na rzecz ochrony przyrody. Partnerstwo kontynuuje pod hasłem: Dbaj o las! Dom zwierząt, oddech ludzi, ochronę klimatu. – Chcemy zwrócić uwagę, że lasy są niezbędne do życia na Ziemi. Oczyszczają powietrze, którym oddychamy, filtrują wodę, którą pijemy, zapobiegają erozji i działają jako ważny bufor chroniący nas przed zmianami klimatu. Lasy są domem dla ponad trzech czwartych form życia lądowego na świecie. Niestety, co roku Ziemia traci prawie sto milionów drzew – mówi Iwona Jarzębska, Dyrektor Departamentu Public Relations Banku Millennium.

W ramach współpracy z WWF, Bank Millennium przekaże organizacji pieniądze na działania statutowe wspierające ochronę ekosystemów leśnych. Ponadto Bank angażuje swoich pracowników do wsparcia inicjatyw proekologicznych. W Dniu Drzewa w trzech miastach, gdzie znajdują się centrale banku, odbywają się specjalne pokazy filmu „Simona”. Pokazywany wcześniej w ramach 19. edycji festiwalu Millennium Docs Against Gravity dokument, nakręcony został w dużej mierze na terenie Puszczy Białowieskiej. Opowiada historię Simony Kossak, która wyprzedzając swój czas, często samotnie walczyła o dobro przyrody i budowanie społecznej świadomości związku człowieka z przyrodą. Podobne aktywności w ramach działań edukacyjnych oraz wolontariatu wspiera Fundacja Banku Millennium. W ramach ekowolontariatu fundacja będzie angażować pracowników do wsparcia różnego rodzaju zielonych inicjatyw. Częścią wspólnych działań jest również emisja nowej karty kredytowej WWF Millennium Mastercard, która pozwala zaangażowanym klientom wesprzeć wysiłki na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Za każdą wydaną kartę WWF Millennium Mastercard Bank Millennium przekazuje organizacji 50 zł wsparcia. Karta umożliwia płatności w każdej walucie, transakcje przeliczane są po atrakcyjnym kursie organizacji płatniczej Mastercard.

Więcej na stronie: https://www.bankmillennium.pl/wwf-lasy