Informacje prasowe


22.05.2018

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Czwarty Srebrny Listek CSR dla Banku Millennium

Bank Millennium już po raz czwarty został nagrodzony Srebrnym Listkiem CSR. Wyróżnienie to jest przyznawane firmom, które w codziennej działalności wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej.

Działania CSR są elementem strategii biznesowej Banku Millennium i odnoszą się do trzech głównych grup: klientów, pracowników i społeczności. Priorytetem firmy jest niwelowanie barier fizycznych, infrastrukturalnych i cyfrowych w dostępie do usług bankowych i pozabankowych (np. e-administracji). Cele te realizowane są przede wszystkim przez wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań mobilnych, które umożliwiają szybki, łatwy i intuicyjny dostęp do usług banku z dowolnie wybranego miejsca. Bank Millennium ułatwia także korzystanie z usług finansowych osobom niepełnosprawnym – 90% oddziałów i 100% bankomatów jest dostosowanych do potrzeb tej grupy. Strona internetowa banku jest stale dostosowywana do wymagań osób niewidomych i niedowidzących, czego potwierdzeniem jest zwycięstwo w konkursie „Strona Internetowa bez Barier 2018”. Programy CSR realizowane dla pracowników dotyczą natomiast wspierania różnorodności w miejscu pracy (Bank Millennium jest sygnatariuszem Karty Różnorodności), zapewnienia stabilnych i atrakcyjnych warunków zatrudnienia oraz oferowania możliwości angażowania się w działania społeczne. Programy społeczne realizowane są za pośrednictwem Fundacji Banku Millennium i koncentrują się na trzech obszarach: edukacji finansowej, kulturze i wolontariacie pracowniczym. Spółka wspiera również realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDG-Sustainable Development Goals). Przystępując do partnerstwa biznesu i administracji rządowej na rzecz realizacji SDG, Bank Millennium zadeklarował prowadzenie działań w szczególności na rzecz edukacji finansowej dzieci i młodzieży. Wszystkie działania CSR są corocznie od 12 lat podsumowywane w raporcie odpowiedzialności społecznej Banku Millennium: https://raportroczny.bankmillennium.pl/

W zestawieniu przygotowanym przez tygodnik Polityka i firmę doradczą Deloitte, Srebrnym Listkiem CSR zostały wyróżnione firmy, które w swojej codziennej działalności deklarują uwzględnianie wszystkich wytycznych międzynarodowej normy społecznej odpowiedzialności ISO 26000 . Norma ta odnosi się do siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, praktyki z zakresu pracy, środowisko, uczciwe praktyki operacyjne, zagadnienia konsumenckie i zaangażowanie społeczne. Firmy te opierają się na najlepszych lokalnych i globalnych praktykach i stosują międzynarodowe standardy. Dodatkowo posiadają system zarządzania etyką oraz najwyższe standardy zarządzania personelem. O efektach swoich działań cyklicznie informują interesariuszy.