Informacje prasowe


24.09.2003

Cykl seminariów dla przedsiębiorców

Wpływ polityki gospodarczej rządu RP w latach 2004-2005 na działalność polskich przedsiębiorstw był tematem kolejnego seminarium dla przedsiębiorców z cyklu spotkań ze środowiskiem biznesu organizowanych przez Bank Millennium.

W trakcie seminarium Jerzy Hausner, Wicepremier, Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Socjalnej przedstawił założenia polityki gospodarczej rządu na najbliższe lata, w tym plan stopniowej redukcji deficytu budżetowego. Wicepremier wyróżnił również sfery gospodarki, których reforma jest konieczna dla osiągnięcia stabilnego wzrostu.
 
Podczas panelu dyskusyjnego w drugiej części seminarium zaproszeni eksperci odnieśli się do przedstawionych założeń polityki gospodarczej rządu. Grzegorz Wójtowicz, Członek Rady Polityki Pieniężnej zwrócił uwagę na problemy strukturalne gospodarki, głównie rosnący dług publiczny. Prof. Marek Góra ze Szkoły Głównej Handlowej podkreślił znaczenie długoterminowego planowania w gospodarce, natomiast Piotr Cygan z Polskiej Rady Biznesu wyróżnił czynniki ograniczające działalność inwestycyjną przedsiębiorstw.
 
Warszawskie spotkanie jest już czwartym z cyklu seminariów organizowanych przez Bank Millennium dla przedsiębiorców w największych regionach kraju.