Informacje prasowe


09.07.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Cyfrowa wymiana dokumentów z firmami w Banku Millennium

Bank Millennium udostępnił firmom w ramach bankowości przedsiębiorstw możliwość cyfrowej, dwustronnej wymiany dokumentów w serwisie internetowym Millenet dla przedsiębiorstw. Moduł wymiany dokumentów to kolejny etap digitalizacji procesów biznesowych. Już ponad połowa umów kredytowych z firmami podpisywana jest cyfrowo z wykorzystaniem podpisu elektronicznego i liczba ta stale rośnie.

- Poziom digitalizacji umów kredytowych zawieranych w ramach bankowości przedsiębiorstw jest bardzo wysoki, jednak naszym celem jest pełna cyfryzacja kluczowych procesów operacyjnych, w tym procesu kredytowego. Możliwość dwustronnej wymiany dokumentów podpisanych elektronicznie to jeden z etapów zmian. Realizujemy kolejne wdrożenia w tym obszarze, angażując w nie klientów biznesowych, aby na bieżąco śledzić ich zmieniające się oczekiwania i by ich codzienne doświadczenia z naszymi serwisami były na najwyższym poziomie. Dzięki temu nasze rozwiązania są intuicyjne i wspierają obsługę operacyjną po stronie klienta, wpływając na usprawnienie codziennej współpracy z bankiem i na obniżenie kosztów po stronie firmy. Nasi klienci chętnie korzystają z cyfrowych usług - mówi Andrzej Gliński, Członek Zarządu Banku Millennium.

- Wszystkie wprowadzane przez nas usługi cyfrowe są szeroko konsultowane z klientami na etapie projektowania. Niezbędne jest precyzyjne zdefiniowanie ostatecznych potrzeb klientów, wsłuchanie się w ich głos podczas prac nad nowymi rozwiązaniami. Wspólnie przygotowujemy usługi, sięgając w tym celu po najnowsze technologie. Dodatkowo, wymiana dokumentów z przedsiębiorstwami z wykorzystaniem bankowości elektronicznej pozwoliła wejść na nowy, jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa – mówi Antonio Pinto, Członek Zarządu Banku Millennium.

Moduł wymiany dokumentów w Millenet dla przedsiębiorstw umożliwia dwustronne przesyłanie dokumentów zarówno przez bank, jak i przez klienta, z możliwością dodawania komentarzy przez każdą ze stron. Zarówno klient, jak i bank mają możliwość zatwierdzania bądź odrzucania przesłanych dokumentów do czasu, kiedy obie strony nie wynegocjują zapisów, odpowiadających każdej ze stron. Moduł pozwala dołączać dokumenty zawierające podpis kwalifikowany, a każda wersja dokumentu wysłana do klienta opatrzona jest pieczęcią elektroniczną banku.

Po przekazaniu przez bank dokumentów klient otrzymuje SMS z informacją o udostępnionej dokumentacji. Została ona podzielona w nowym module wymiany dokumentów na trzy kategorie - dokumenty, które wymagają podpisów dwóch stron (umowy), dokumenty, które wymagają jedynie podpisu klienta (oświadczenia, zgody) i dokumenty, które nie wymagają podpisu (regulaminy). W zależności od rodzaju dokumentu w obiegu, moduł dostosowuje do niego wymagane i możliwe akcje do wykonania, zarówno po stronie banku, jak i klienta, przez co rozwiązanie jest przyjazne i intuicyjne dla jego użytkowników. Dokumenty zawsze pozostają też w tym samym miejscu w serwisie, a więc dostępne są dla wszystkich osób w firmie, upoważnionych do obsługi modułu wymiany dokumentów. Umożliwia on również wgląd w całą historię korespondencji i przekazywanych plików.

Moduł wymiany dokumentów w serwisie internetowym Millenet dla przedsiębiorstw jest nadal rozwijany.