Informacje prasowe


10.01.2022

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Certyfikat „Wrocław bez barier” dla Banku Millennium

Bank Millennium został laureatem plebiscytu „Wrocław bez barier” im. Bartłomieja Skrzyńskiego w kategorii „Społeczna odpowiedzialność biznesu”.

Certyfikat „Wrocław bez barier” został przyznany Bankowi Millennium za udogodnienia w zakresie korzystania z bankowości cyfrowej oraz wdrażanie dostosowań architektonicznych dla osób z niepełnosprawnościami, a także za prowadzenie szkoleń dla personelu z obsługi osób ze szczególnymi potrzebami. Organizatorzy docenili również działania Banku Millennium na rzecz kształtowania marki społecznie odpowiedzialnej, która, jak czytamy w treści certyfikatu, „stanowi przykład dla sektora usług bankowych i zasługuje na miano Banku bez barier”. Prestiżowy dokument jest sygnowany przez Jacka Sutryka, Prezydenta Wrocławia oraz Dominika Golemę, Dyrektora Biura Wrocław Bez Barier w Urzędzie Miejskim Wrocławia.

- Z radością przyjęliśmy informację o przyznaniu Bankowi Millennium certyfikatu „Wrocław bez barier” i bardzo dziękujemy za to ważne wyróżnienie. Pełna dostępność usług Banku Millennium dla wszystkich klientów to nasz priorytet. Chcemy wspierać klientów w realizacji ich planów oraz realnie ułatwiać ich codzienne życie. Fakt, że nagroda została przyznana we Wrocławiu ma dla nas dodatkowy, bardzo istotny wymiar - od czasu fuzji z Euro Bankiem w 2019 roku, to wspaniałe miasto stało się dla Banku Millennium siedzibą jednej z trzech centrali, obok warszawskiej i gdańskiej – mówi Joao Bras Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium.

Plebiscyt „Wrocław bez barier” został zainaugurowany w 2010 roku, z inicjatywy ówczesnego Rzecznika Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnością - Bartłomieja Skrzyńskiego. Rolą kapituły konkursu jest nagradzanie inicjatyw, działań i przedsięwzięć przyczyniających się do wsparcia osób z niepełnosprawnościami we Wrocławiu. Plebiscyt zorganizowany został przez Fundację Potrafię Pomóc we współpracy z Biurem Wrocław Bez Barier Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Wręczenie certyfikatów laureatom plebiscytu „Wrocław bez barier” odbyło się 4 grudnia. Nagrody zostały wręczone przez Michała Piechela, Społecznego Doradcę Prezydenta Wrocławia ds. Osób z Niepełnosprawnościami. Certyfikat w imieniu Banku Millennium odebrał Mariusz Jacek Turzański z Departamentu Bankowości Prywatnej - wrocławianin, który aktywnie i społecznie działa na rzecz miasta. Zgodnie z zasadami plebiscytu, w kapitule kolejnej edycji zasiądą przedstawiciele obecnych laureatów, m.in. Banku Millennium.

Grupa Banku Millennium począwszy od 2006 roku publikuje corocznie raport społeczny. Zawiera on opis kluczowych aspektów wpływu Grupy na zrównoważony rozwój, w tym na wzrost dostępności usług bankowych. Ostatni raport można znaleźć pod adresem: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2020/pl/