Informacje prasowe


28.10.2013

Certyfikat „Strona Internetowa bez Barier" dla serwisu internetowego Banku Millennium

Strona internetowa oraz system bankowości internetowej Banku Millennium dla Klientów indywidulanych zostały w pełni dostosowane do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych. W efekcie, Bank Millennium jako pierwszy bank w Polsce, został wyróżniony certyfikatem „Strona Internetowa bez Barier".

„Strona internetowa bez barier" to znak jakości wyróżniający serwisy, które można określić jako dostępne i dostosowane do potrzeb osób narażonych na wykluczenie cyfrowe, w tym osób niepełnosprawnych. Oznaczenie, nadawane przez Fundację Widzialni, daje gwarancję pełnej zgodności z międzynarodowymi standardami dostępności stron internetowych.

Certyfikat jest przyznawany w oparciu o wyniki audytu, przeprowadzanego przez współpracujące z Fundacją Widzialni osoby niewidome, niedowidzące i niesłyszące oraz ekspertów z dziedziny dostępności stron internetowych. Efektem audytu strony internetowej Banku Millennium był raport opisujący zmiany, niezbędne dla zapewnienia jej pełnej dostępności. W związku z tym przeprowadzono np. modyfikacje serwisu, gwarantujące poprawne działanie czytników stron internetowych, stosowanych przez osoby niewidome. Szczególny nacisk położono na pracę nad trybem wysokiego kontrastu, który ułatwia osobom niedowidzącym korzystanie z serwisu. Po wprowadzeniu przez Bank wszystkich poprawek, zarówno w portalu internetowym, jak i w systemie transakcyjnym, Fundacja Widzialni jeszcze raz oceniła stronę, odbyła się również druga tura testów z użytkownikami niepełnosprawnymi. Wszystkie zadania zostały bez problemów wykonane przez użytkowników biorących udział w badaniu, a strona została oceniona jako łatwa i przejrzysta w obsłudze. W efekcie przeprowadzonych działań, serwis internetowy Banku Millennium otrzymał certyfikat „Strona Internetowa bez Barier". To pierwsze takie wyróżnienie dla strony internetowej prowadzonej przez bank w Polsce.

Chcemy, aby wszyscy Klienci Banku Millennium mogli bez żadnych przeszkód, w łatwy, intuicyjny i komfortowy sposób korzystać z naszej strony internetowej oraz usług oferowanych za jej pośrednictwem. Przyznanie naszemu serwisowi certyfikatu „Strona internetowa bez barier" daje nam ogromną satysfakcję i dowodzi, że jest on w pełni przystosowany do potrzeb wszystkich grup użytkowników – mówi Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium. 

Głównym celem Fundacji Widzialni jest umożliwienie wszystkim użytkownikom Internetu, niezależnie od ich wieku czy sprawności, swobodnego dostępu do zasobów internetowych. Cieszymy się, że Bank Millennium dołączył do grona instytucji, których strona www jest w pełni dostępna dla każdego internauty - powiedział Artur Marcinkowski, Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni.

Audyt strony internetowej Banku Millennium będzie przeprowadzany w regularnych, kilkumiesięcznych odstępach czasowych, w celu zachowania niezmiennego poziomu dostępności portalu i części transakcyjnej. Serwis Banku Millennium będzie stale monitorowany przez specjalistów Fundacji, a wszystkie zgłaszane przez użytkowników niedoskonałości na bieżąco poprawiane.

Poprawa poziomu dostępności serwisu internetowego stanowi kontynuację działań podejmowanych przez Bank, umożliwiających korzystanie z oferowanych usług wszystkim grupom Klientów.  Od ponad roku, do potrzeb osób z dysfunkcją wzroku i ruchu (m. in. na wózkach inwalidzkich) dostosowane są bankomaty Banku Millennium. Ponadto wprowadzone zostały udogodnienia w zakresie m.in.:

  • obsługi telefonicznej - Klienci korzystający z Infolinii Banku mogą korzystać z funkcji komend głosowych podczas obsługi telefonicznej, zamiast używać klawiszy numerycznych telefonu;
  • podpisywania umów - osoby niewidome czy niedowidzące lub osoby, które nie potrafią czytać mają możliwość samodzielnego podpisania umowy z Bankiem w obecności dwóch pracowników placówki lub świadka - osoby zaufanej Klientowi. W takich przypadkach możliwe jest odczytanie umowy przez pracownika placówki i/lub, w przypadku obsługi Klienta, który nie pisze, złożenie przez Klienta podpisu za pomocą odcisku palca;
  • funkcji powiększania tekstu – system Millenet zawiera przycisk A+, który pozwala na powiększenie prezentowanego tekstu, co umożliwia korzystanie z tej aplikacji osobom niedowidzącym;
  • zapewnienia osobom niepełnosprawnym dostępu do placówek, w których mogą występować bariery architektoniczne;
  • wprowadzenia standardów obsługi osób niepełnosprawnych - szczegółowych wytycznych dotyczących obsługi Klientów niepełnosprawnych, obowiązujących pracowników wszystkich placówek Banku.