Informacje prasowe


31.12.2001

BIG Bank GDANSKI SA Podwyższenie kapitału zakładowego.

Zarząd BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Bank) zawiadamia, iż w dniu 31 grudnia 2001 r., Bank otrzymał postanowienie o zarejestrowaniu w dniu 31 grudnia 2001 r., przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podwyższenia kapitału zakładowego Banku do kwoty 849.181.744 zł.

W konsekwencji podwyższenia kapitału zakładowego Banku, Banco Comerciale Portugues S.A. posiada 42,78% kapitału zakładowego natomiast Eureko B.V. 14,99%.
Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji po zarejestrowaniu zmiany kapitału zakładowego Banku wynosi 849.248.144. zł.