Informacje prasowe


02.03.2001

BIG Bank GDAŃSKI S.A. - posiedzenie rady nadzorczej

BIG Bank GDAŃSKI S.A. informuje, iż w dniu 02 marca 2001 r., Rada Nadzorcza Banku przyjęła rezygnację z funkcji Członka Zarządu - Wiceprezesa Pana Jose Joao Guilherme. Pan Jose Joao Guilherme pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego Pionem Bankowości Detalicznej BBG S.A.Jednocześnie Rada Nadzorcza Banku powołała do Zarządu Banku Pana Pedro Alvares Ribeiro na funkcę Wiceprezesa Zarządu.

Pan Pedro Alvares Ribeiro ma 43 lata. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii, Socjologii i Statystyki Surrey University; pracował dla Shell-Group Planning w Londynie. Ostatnio Pan Pedro Alvares Ribeiro wchodził w skład zespołu ds. opracowania i wdrożenia działalności Banco Commercial Portugues; był również zaangażowany w organizację i działania restrukturyzacyjne innych banków w Portugalii.
Od początku lutego jest Dyrektorem Zarządzającym Pionem Bankowości Detalicznej w BIG Banku GDAŃSKIM SA. Pedro Alvares Ribeiro jest żonaty, ma 3 córki. Żadna działalność prowadzona przez niego nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A.
Ponadto Zarząd Banku zawiadamia, iż przedstawi Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję przeniesienia całego zysku wypracowanego w ostatnim roku obrotowym na fundusze własne spółki.