Informacje prasowe


18.12.2019

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Biała lista podatników VAT w bankowości elektronicznej Banku Millennium

Bank Millennium wprowadził możliwość sprawdzenia rachunku na białej liście podatników bezpośrednio w formularzu przelewu w bankowości elektronicznej. Dzięki usłudze znacznie skraca się czas potrzebny obecnie przedsiębiorcy na realizację przelewu do kontrahenta.

- Bank Millennium wprowadził nową usługę w odpowiedzi na potrzeby klientów biznesowych, którzy sygnalizowali, że weryfikacja rachunków na białej liście podatników jest dla wielu z nich dodatkową, bardzo pracochłonną czynnością. Wzbogacenie bankowości elektronicznej o tę możliwość zgodnie z najwyższymi standardami w zakresie doświadczenia klienta w serwisie internetowym oszczędza czas przedsiębiorców i zwiększa wygodę pracy nad codziennymi rozliczeniami – mówi Halina Karpińska, Dyrektor Departamentu Bankowości Elektronicznej w Banku Millennium.

Obowiązek weryfikacji, czy płatność za fakturę jest wykonywana na rachunek znajdujący się w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów (na tzw. białej liście podatników VAT), obowiązuje od 1 września 2019 r. Ustawa wdrażająca białą listę przewiduje, że dokonanie po 1 stycznia 2020 r. przelewu z tytułu transakcji powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy inny niż znany organom podatkowym, czyli podany urzędowi skarbowemu w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzony w systemie STIR, będzie zagrożone sankcją w postaci braku prawa zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto, podatnik będzie solidarnie odpowiadał ze sprzedawcą za VAT wynikający z faktury opłaconej na rachunek inny niż wynikający z udostępnionej bazy.

Rozwiązanie Banku Millennium daje firmie wygodne narzędzie, dzięki któremu może ona wypełnić nałożony obowiązek i dalej dokonywać transakcji bez dodatkowych utrudnień czy ryzyk.

Firma realizująca przelew w serwisie internetowym Banku Millennium może zweryfikować numer konta kontrahenta w bardzo prosty sposób. Wystarczy, że zaznaczy opcję “Sprawdź Białą Listę” w formularzu przelewu, dzięki czemu już w momencie jego wprowadzania system poinformuje, czy rachunek kontrahenta figuruje w rejestrze. Kolejna weryfikacja nastąpi w momencie wysłania zlecenia do realizacji. Dodatkowym udogodnieniem jest informacja o dacie weryfikacji i jej wyniku, dostępna w historii wysłanych zleceń. W przypadku zleceń wysłanych na rachunki spoza rejestru, klient może również wygenerować dokumenty z wymaganym prawem zawiadomieniem o transakcji, skierowanym do właściwego urzędu skarbowego.