Informacje prasowe


11.02.2011

Bankowy papier wartościowy Rosyjski Indeks I w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium prowadzi emisję nowego produktu strukturyzowanego Rosyjski Indeks I, powiązanego z wartością indeksu Russian Depositary (RDX).

Rosyjski Indeks I to dwuletni bankowy papier wartościowy, z którego zysk jest uzależniony od kształtowania się poziomu indeksu Russian Depositary (RDX). Inwestor zarabia na wzroście wartości indeksu. W przypadku, gdy w czasie trwania inwestycji indeks RDX na zamknięciu sesji ani raz nie osiągnie ani nie przekroczy poziomu 155% wartości początkowej, klient osiągnie zysk w wysokości realnego wzrostu tego indeksu.
Kwota wykupu produktu Rosyjski Indeks I obliczana jest na podstawie następującej formuły:
a) jeżeli w czasie trwania inwestycji indeks nie osiągnie ani nie przekroczy 155% wartości początkowej (obserwowane są oficjalne poziomy zamknięcia sesji), w dacie zapadalności klient otrzyma:
100% + MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA INDEKSU / WARTOŚĆ POCZĄTKOWA INDEKSU - 1]
b) w przeciwnym wypadku, klient otrzyma 100% zainwestowanego kapitału.
Indeks RDX skupia rosyjskie spółki o najwyższej kapitalizacji, charakteryzujące się dużą płynnością handlu. Indeks jest notowany na giełdzie papierów wartościowych w Londynie. Oparty jest głównie na spółkach surowcowych, niewielki udział mają w nim spółki energetyczne, spożywcze, chemiczne oraz banki. Ze względu na bardzo duży udział spółek wydobywających, przetwarzających oraz sprzedających surowce, takie jak np. ropa, gaz ziemny czy metale przemysłowe, inwestor pośrednio otwiera swoją ekspozycję także na rynki towarowe.
Najważniejsze informacje o BPW Rosyjski Indeks I:

  • Emitent: Bank Millennium
  • Okres subskrypcji: od 4 lutego 2011 r. do 22 lutego 2011 r., do godz. 16.00
  • Data rozliczenia transakcji:  28 lutego 2011 r. do godziny 11.00
  • Okres inwestycji: 2 lata
  • Data wykupu: 4 marca 2013 r.
  • Waluta inwestycji: PLN
  • Minimalna kwota: 25 000 zł
  • Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100% zainwestowanego kapitału.