Informacje prasowe


07.01.2011

Bankowy papier wartościowy Indeks Profit I w ofercie Prestige Banku Millennium

Bank Millennium rozpoczął emisję nowego produktu strukturyzowanego Indeks Profit I, powiązanego z poziomem indeksu WIG20.

Indeks Profit I to dwuletni bankowy papier wartościowy, z którego zysk jest uzależniony od kształtowania się poziomu indeksu WIG20. Produkt pozwala inwestorom zarabiać na rosnących wycenach polskich spółek, gwarantując przy tym ochronę kapitału na poziomie 100% w dacie zapadalności.
Zysk z produktu powiązany jest z poziomem indeksu WIG20 w czasie trwania inwestycji - wskaźnik partycypacji zależy od skali wzrostu wartości indeksu i wynosi: 70% w przypadku umiarkowanych wzrostów (jeśli w pierwszym roku indeks wzrośnie o mniej niż 30%) lub 35% w przypadku mocnych wzrostów (jeśli w pierwszym roku indeks wzrośnie co najmniej o 30%).
Kwota wykupu jest obliczana na podstawie następującej formuły:
a) jeżeli przez pierwszy rok trwania inwestycji indeks nigdy nie był wyższy bądź równy 130% wartości początkowej, w dacie zapadalności klient otrzyma:
100% + 70% * MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA INDEKSU / WARTOŚĆ POCZĄTKOWA INDEKSU - 1]
b) jeżeli przez pierwszy rok trwania inwestycji indeks chociaż jeden raz był wyższy bądź równy 130% wartości początkowej, w dacie zapadalności klient otrzyma:
100% + 35% * MAX [0%, WARTOŚĆ KOŃCOWA INDEKSU / WARTOŚĆ POCZĄTKOWA INDEKSU - 1]
Kapitał jest gwarantowany w 100% w dniu wykupu obligacji.
Najważniejsze informacje o produkcie strukturyzowanym Indeks Profit I:

  • Emitent: Bank Millennium
  • Okres subskrypcji BPW: od 3 stycznia 2011  r. do 25 stycznia 2011  r., do godz. 16.00
  • Data rozliczenia transakcji: 31 stycznia 2011  r. do godziny 11.00
  • Okres trwania BPW: 2 lata
  • Data wykupu: 4 lutego 2013  r.
  • Waluta inwestycji: PLN
  • Minimalna kwota: 25 000 zł
  • Gwarancja kapitału w dacie wykupu: 100% zainwestowanego kapitału.