Informacje prasowe


05.12.2011

Bankowość Prywatna Millennium - nowe rozwiązania dla milionerów

Bank Millennium wprowadza Bankowość Prywatną, która wzbogaci ofertę usług dla najzamożniejszych klientów indywidualnych. Atrakcyjne produkty, kompleksowa obsługa i niestandardowe rozwiązania finansowe są dostępne dla osób z aktywami powyżej 1 miliona zł. W Banku Millennium ta grupa klientów liczy prawie 2000 osób, a ich środki stanowią blisko 20% łącznej wartości aktywów wszystkich klientów indywidualnych. Klienci z aktywami od 100 tys. do 1 miliona zł będą nadal obsługiwani w ramach oferty Prestige.

Wyodrębnienie nowego segmentu było logiczną konsekwencją naszej wiedzy o Klientach i rosnącego biznesu. Kierunek zmian wynikał z prowadzonych regularnie badań satysfakcji klienta. To ich wyniki pozwoliły precyzyjnie zdefiniować potrzeby i oczekiwania najzamożniejszych osób. Znając potrzeby, stworzyliśmy mechanizm ich zaspokajania - rozbudowaną ofertę inwestycyjną, najlepszą na rynku kartę kredytową i indywidualną obsługę zapewnianą przez kompetentnych Doradców  - mówi Artur Klimczak, Członek Zarządu Banku Millennium.  

Status materialny klientów ma istotny wpływ na ich oczekiwania i potrzeby, nie tylko finansowe. Bank troszczy się więc zarówno o ich zyski jak i o komfort życia. Potrzeby osób posiadających aktywa na poziomie kilkuset tysięcy złotych w większości zaspokoi dobrze przygotowana oferta produktowa i cenowa, połączona z wygodnymi kanałami obsługi oraz opieką dedykowanego Doradcy. Klienci Bankowości Prywatnej oczekują dużo bardziej zindywidualizowanej oferty i obsługi. 

Z tego powodu Bankowość Prywatna Millennium wprowadza nowe rozwiązania w czterech kluczowych obszarach:

Doradcy - indywidulane podejście i komfort obsługi

Już teraz poziom satysfakcji najzamożniejszych klientów Banku jest wysoki i wynosi 86%. Klienci z aktywami powyżej 500 tys. zł wskazują, że najważniejsze są dla nich kwalifikacje doradcy bankowego i oferta produktowa. Ten wynik cieszy i zobowiązuje - informuje Artur Klimczak, Członek Zarządu Banku Millennium. 

Klienci Bankowości Prywatnej Millennium będą więc współpracować z grupą najbardziej doświadczonych i kompetentnych doradców. Są to osoby z co najmniej kilkuletnim stażem, samodzielne, posiadające umiejętność nawiązywania i podtrzymywania relacji. Doradcy dysponują niezbędną wiedzą o rynkach finansowych jak również informacjami o różnorodnych, dostępnych na rynku produktach inwestycyjnych, w tym rozwiązaniach niszowych, oferowanych w zamkniętych subskrypcjach. 

Klienci Bankowości Prywatnej Millennium będą mogli korzystać z usług doradców w dogodnych dla siebie miejscach, a także zlecać dyspozycje telefoniczne bezpośrednio u swoich doradców. 

Klienci Bankowości Prywatnej mają zapewnioną pełną dyskrecję obsługi. Dostęp do informacji o ich rachunkach jest ściśle chroniony i ograniczony niemal wyłącznie do Doradcy Bankowości Prywatnej.  
Nowe karty płatnicze - przywileje w podróży i wygoda na co dzień

Oferta kart skierowana do najzamożniejszych klientów Banku Millennium została wzbogacona o pierwszą na rynku wypukłą kartę debetową Millennium World Debit MasterCard® i kartę Millennium MasterCard® World SigniaTM - najlepszą kartę kredytową według miesięcznika Forbes (listopad 2011). Jej nawet dwumilionowy limit kredytowy sprawia, że lista zakupów, które można nią zrealizować, jest niemal nieograniczona. 

Obie karty zapewniają użytkownikom poczucie bezpieczeństwa, oferując szereg pakietów ubezpieczeń z gwarantowanymi wysokimi sumami ubezpieczenia - m.in. do 1 miliona euro w przypadku kosztów leczenia za granicą i 500 tys. euro na pokrycie kosztów następstw nieszczęśliwych wypadków w podróży zagranicznej. Świadczenia obejmują także członków rodziny - nawet w sytuacji, gdy podróżują oni bez posiadacza karty. Ochrona nie jest uzależniona od użycia karty - aktywacja odbywa się automatycznie.   
Wraz z kartą kredytową Millennium MasterCard World Signia klienci otrzymują bezpłatnie kartę Priority PassTM, otwierającą dostęp do ponad 600 ekskluzywnych saloników VIP na 325 lotniskach w przeszło 100 krajach - bez względu na rodzaj czy klasę wykupionego biletu, a także dla dowolnej liczby osób towarzyszących. 

Ponadto posiadacze kart otrzymują dostęp do programu World MasterCard Reward, programu partnerskiego World Signia oraz pakietów Assistance i Concierge. Pierwszy z nich to przejrzysty system zbierania punktów, umożliwiający ich wymianę na bilety dowolnych linii lotniczych lub rezerwację hoteli. Drugi jest programem oferującym zniżki w znanych, hotelach, wypożyczalniach samochodów i samolotów. Usługi Concierge, oferowane przez międzynarodową firmę White Concierge z siedzibą w Londynie, spełniają nawet najbardziej oryginalne potrzeby. Pakiet Assistance, w którego skład wchodzi pomoc medyczna, prawna oraz w podróży, ułatwia rozwiązywanie nieprzewidzianych sytuacji przydarzających się w kraju i za granicą. 

Rozwiązania inwestycyjne

Klienci Bankowości Prywatnej Millennium otrzymają dostęp do nowych rozwiązań inwestycyjnych. Są to między innymi zamknięte fundusze inwestycyjne, a także dodatkowe produkty indywidualnie strukturyzowane dla konkretnego klienta. 

Ponadto Klienci Bankowości Prywatnej Millennium mogą korzystać z pełnej oferty rozwiązań inwestycyjnych i ubezpieczeniowych przeznaczonych dla zamożnych klientów - ponad 100 polskich i zagranicznych funduszy inwestycyjnych denominowanych w EUR/USD/PLN i oferowanych przez renomowanych partnerów takich jak BlackRock, Schroders, JPMorgan, HSBC, Franklin Templeton, Robeco, Millennium TFI, Investors, ING Fundusze Inwestycyjne, Skarbiec, Amplico, BZ WBK, PZU TFI, Union Investment, Legg Mason czy Quercus. Obejmuje ona także produkty strukturyzowane z pełną lub częściową  gwarancją kapitału, usługi maklerskie, polisy na życie, a także szeroką paletę atrakcyjnie oprocentowanych lokat, kont oszczędnościowych i emerytalnych.

Usługi dodatkowe

Nowością dostępną dla klientów Bankowości Prywatnej Millennium są kompleksowe usługi z zakresu doradztwa podatkowego, oferowane we współpracy z firmą Deloitte Doradztwo Podatkowe. Ponadto klienci Bankowości Prywatnej Millennium zainteresowani inwestowaniem na rynku sztuki będą mieli do dyspozycji doradców DESA Unicum, którzy na przykład pomogą wyszukać konkretne dzieła sztuki lub zakupić je podczas aukcji.