Informacje prasowe


23.06.2005

Bankowe Aukcje Lokat po raz pierwszy w Polsce w Banku Millennium

Bank Millennium jako pierwszy w Polsce wprowadza dla klientów detalicznych aukcje lokat terminowych. Podczas aukcji internetowej, klienci będą mogli zakładać lokaty, samodzielnie decydując o oprocentowaniu depozytu oraz jego kwocie.

Pierwsza aukcja lokat terminowych w systemie bankowości internetowej Banku Millennium – Millenet (www.millenet.pl) rozpocznie się 27 czerwca br. Aukcja będzie trwała  cztery dni.  Po jej zakończeniu uczestnicy otrzymają przez Millenet wiadomość z informacją o wyniku aukcji.
 
Aukcje będą odbywać się cyklicznie. Minimalna zadeklarowana przez uczestnika licytacji kwota lokaty to 500 PLN, a okres lokaty wynosi 15 dni. W okresie składania ofert zadeklarowane na lokatę środki nie muszą być udostępnione na rachunku źródłowym.
 
Środki na rachunku klienta powinny być dostępne dopiero w dniu zamknięcia aukcji - w przypadku pierwszej aukcji będzie to np. czwartek.
 
Osoba biorąca udział może złożyć w jednej aukcji wiele ofert zawierających wybrane przez siebie oprocentowanie, zadeklarowaną kwotę lokaty oraz wskazujących rachunek źródłowy. Aby wziąć udział w aukcji należy być użytkownikiem Millenetu, mieć swój unikalny MilleKod i H@sło 1. Osoby, które nie korzystały dotąd z bankowości internetowej Banku Millennium, mogą założyć rachunek bankowy odwiedzając najbliższy oddział Millennium.
 
„Jesteśmy dumni, że Polska jest pierwszym krajem w tej części Europy, w którym osoby korzystające z bankowości internetowej mogą wziąć udział w aukcji lokat terminowych" – powiedział Ricardo Campos, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej Banku Millennium.
 
„Bank Millennium, w ramach systemu Millenet, udostępnia klientom coraz nowocześniejsze, a zarazem  bezpieczne oraz proste w obsłudze produkty i usługi. Do takich należy również aukcja depozytów. Jesteśmy przekonani, że będzie ona przebojem wśród naszych klientów" – dodał.
 
Po zalogowaniu się do Millenetu klient może zapoznać się z warunkami aukcji lokat (dotyczącymi np. maksymalnego oprocentowania, minimalnej kwoty oferty, okresu składania ofert) oraz z jej regulaminem. Użytkownik Millenetu
ma też możliwość sprawdzić, w których aukcjach może wziąć udział – mają one status „W toku", a które dopiero się rozpoczną i mają status – „Ogłoszone".
 
Następnie klient powinien wybrać aukcję, w której chce wziąć udział i zaakceptować jej regulamin. Może wtedy złożyć swoją ofertę deklarując:

  • rachunek źródłowy, z którego w razie wygranej ma być utworzona lokata,
  • kwotę oferty – klient widzi jaka jest minimalna kwota oferty i maksymalna kwota wszystkich jego ofert,
  • oferowane oprocentowanie -  w przedziale między maksymalnym oprocentowaniem aukcji a standardowym oprocentowaniem Lokaty Aukcje
  • czy w przypadku oferty przegrywającej środki powinny pozostać na rachunku źródłowym, czy też powinna zostać utworzona Lokata Aukcje o standardowym oprocentowaniu.

 
Kiedy klient chce zobaczyć wszystkie swoje oferty wraz z ich statusami, złożone dla wszystkich dostępnych aukcji, powinien wybrać opcję „Moje oferty".  W opcji „Aukcje Lokat Terminowych", po wybraniu danej aukcji, uczestnik widzi ile jest ofert złożonych w danym momencie przez wszystkich uczestników. Do zakończenia okresu składania ofert osoba biorąca udział w aukcji może dodawać, zmieniać lub usuwać swoje oferty.
 
Po zakończeniu aukcji lokat każdy uczestnik otrzymuje poprzez Millenet wiadomość z informacją o wynikach. Jeśli oferta lub oferty danej osoby wygrają, to w sekcji „Wiadomości" znajdzie ona komunikat o zwycięstwie i numerze nowej lokaty/lokat.
 
Aukcja lokat terminowych w Millenecie (www.millenet.pl) to najnowsza propozycja Banku skierowana do klientów indywidualnych korzystających z systemu bankowości internetowej Banku Millennium. Obecnie użytkownikami Millenetu jest ponad 200 000 osób, czyli co czwarty klient Banku Millennium.
 
System bankowości internetowej Banku Millennium