Informacje prasowe


17.12.2002

Bank zwiększa transzę obligacji dla Małych Inwestorów

BIG Bank GDAŃSKI S.A. zwiększa transzę obligacji własnych serii A1 dla Małych Inwestorów

W związku z tym, iż popyt na obligacje w Transzy Małych Inwestorów przewyższył pierwotnie oferowaną liczbę, Zarząd Banku zdecydował o przesunięciu 300.000 obligacji serii A1 z Transzy Kierowanej do Transzy Małych Inwestorów. Według stanu na 16 grudnia br. Klienci nabyli 2.348.700 obligacji z serii A1 o wartości prawie 223,28 mln zł, co stanowi 40,6% pierwszej serii obligacji.
Obligacje BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. można nabywać do 20 grudnia 2002.
 
W związku z dokonaniem przesunięcia, w poszczególnych transzach po dokonanych zmianach będą oferowane następujące liczby obligacji:
  • w Transzy Małych Inwestorów - oferowane 600.000 obligacji serii A1;
  • w Transzy Dużych Inwestorów - oferowane 1.000.000 obligacji serii A1;
  • w Transzy Kierowanej - oferowane 3.900.000 obligacji serii A1.
 
Obligacje Serii A1 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 550.000.000 zł., emitowane są w ramach pierwszej serii Programu Obligacji. Obligacje Serii A1 mogą być nabywane przez osoby fizyczne i prawne, oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
Rentowność Obligacji Serii A1 została określone na:
- w Transzy Małych Inwestorów - 4,50% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 10 Obligacji Serii A1)
- w Transzy Dużych Inwestorów - 5,15% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii A1)
- w Transzy Kierowanej - 5,30% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 obligacji Serii A1 i w momencie składania zapisu będą posiadali rachunek bankowy w Banku lub rachunek papierów wartościowych w DM BIG BG).
 
Obligacje emitowane w ramach Programu Obligacji zostały wprowadzone do publicznego obrotu na podstawie decyzji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd nr DSP1-412-13/02-9/2002 z dnia 26 listopada 2002 roku. W ramach Programu Obligacji do publicznego obrotu wprowadzono do 20.000.000 sztuk niezabezpieczonych obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 100 złotych każda i łącznej wartości nominalnej 2.000.000.000 złotych.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE BIG Banku GDAŃSKIEGO.
Prospekt emisyjny Obligacji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. oraz prospekt emisji danej serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Domu Maklerskim BIG BG oraz na stronie internetowej Prospekty emisyjne.