Informacje prasowe


10.02.2003

Bank rozpoczął sprzedaż czwartej serii obligacji

Bank Millennium SA (dawniej BIG Bank GDAŃSKI SA) rozpoczął w poniedziałek 10.02.2003 r. sprzedaż czwartej serii obligacji własnych. W dniach od 10 lutego do 28 lutego 2003 roku Bank oferuje obligacje serii A4 o wartości nominalnej 100 złotych każda, o łącznej wartości nominalnej 190 milionów złotych.

Obligacje Serii A4 emitowane są w ramach Programu Emisji Obligacji Banku. Obligacje Serii A4 będą mogły być nabywane przez osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.
 
Rentowność Obligacji Serii A4 została określona na:

  • w Transzy Małych Inwestorów - 4,35% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 10 Obligacji Serii A4)
  • w Transzy Dużych Inwestorów - 4,55% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 500 Obligacji Serii A4)
  • w Transzy Kierowanej - 5,05% w skali roku (uprawnieni są inwestorzy, którzy złożą zapis na nie mniej niż 1.000 obligacji Serii A4 i w momencie składania zapisu będą posiadali rachunek bankowy w Banku lub rachunek papierów wartościowych w DM BIG BG).

Obligacje Serii A4 zostaną wykupione przez Emitenta w dniu 15 grudnia 2003 roku.
 
Obligacje są oferowane przez sieci sprzedaży Millennium, Millennium PRESTIGE oraz Millennium Biznes i są bezpośrednio dostępne w oddziałach Millennium i Millennium PRESTIGE Banku Millennium SA.
 
Na podstawie art. 52 Ustawy o Podatku Dochodowym od Osób Fizycznych, zakup obligacji umożliwia uzyskanie zwolnienia podatkowego od zysków z lokat. Klientom pragnącym, aby zysk z tej inwestycji był zwolniony z opodatkowania, Bank umożliwia wcześniejszy odkup w dniach 17 - 28 Listopada 2003. Prospekt emisyjny Obligacji BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. (Banku Millennium S.A.) oraz prospekt emisji danej serii obligacji dostępne są w oddziałach Banku, w Millennium Domu Maklerskim SA oraz na stronie internetowej Prospekty emisyjne.