Informacje prasowe


03.02.2005

Bank przekazał dokumenty w sprawie prywatyzacji PZU.

Bank Millennium informuje, iż w dniu dzisiejszym na wniosek Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku prowadzącej śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy publicznych w związku z procesem prywatyzacji PZU S.A., pracownicy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwrócili się do Banku o wydanie dokumentów mogących stanowić dowód w tej sprawie.

Dokumenty te (również w formie elektronicznej) dotyczą procesu konstruowania konsorcjum Eureko-BIG Bank Gdański, oferty na zakup akcji PZU, przetargu prowadzonego przez Ministerstwo Skarbu Państwa na sprzedaż 30 % akcji PZU oraz podpisanej  przez konsorcjum ze Skarbem Państwa umowy prywatyzacyjnej z 5 listopada 1999 roku . Większość z tych dokumentów była wcześniej publicznie znana. Prokuratura zwróciła się też o przekazanie informacji i archiwalnych dokumentów dotyczących kontaktów handlowych Banku  z niektórymi  jego klientami.
 
Bank Millennium, działając zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, przekazał prokuraturze posiadane dokumenty.
 
Jednocześnie Bank Millennium informuje, iż Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zwróciła się do Pana Bogusława Kotta, Prezesa Zarządu Banku Millennium, o wydanie posiadanych przez niego poza  siedziba Banku dokumentów, mogących stanowić dowód w prowadzonej sprawie. W związku z tym, iż dokumenty Banku znajdują się w całości w jego siedzibie, żadnych dokumentów nie przekazano.