Informacje prasowe


19.11.2002

Bank podjął decyzję o zmianie nazwy na Bank Millennium SA

W dniu 18 listopada 2002 roku Rada Nadzorcza BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. zaakceptowała wniosek Zarządu o zmianę nazwy BIG Bank GDAŃSKI SA na nazwę Bank Millennium S.A.

Decyzja ta jest efektem konsekwentnej realizacji nowej strategii rozwoju Banku, którą zapoczątkowało uruchomienie w roku 1998 nowoczesnej sieci usług detalicznych pod nazwą Millennium. Przeprowadzona w następnych latach nowa segmentacja rynku i utworzenie wyspecjalizowanych linii biznesowych do obsługi poszczególnych grup klientów pod marką i w ramach koncepcji obsługi klientów wprowadzonego przez Millennium: Millennium Biznes (małe firmy) i Millennium PRESTIGE (klienci o wysokim statusie majątkowym), a także Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych również pod marką Millennium, były istotnymi krokami umacniającym pozycję tej marki na rynku usług finansowych.
 
Jednocześnie, w ramach programu restrukturyzacji Banku, zakończony został proces implementacji nowoczesnego systemu operacyjnego, który pozwala na obsługę klientów wszystkich linii biznesowych według nowo ukształtowanych standardów i w oparciu o zmodyfikowaną ofertę produktową. Przebudowie uległa też sieć placówek Banku – powstały nowe, małe oddziały Millennium obsługujące klientów indywidualnych i małe firmy, zaś tradycyjne placówki zostały zaadoptowane do tego standardu obsługi lub przekształcone w centra obsługi klientów korporacyjnych. W sumie więc, wraz z zakończeniem zmian organizacyjnych, powstały warunki do ujednolicenia identyfikacji wizualnej i zmiany nazwy Banku.
 
Prowadzenie działalności pod marką Bank Millennium umożliwi konsekwentną realizację strategii biznesowej i marketingowej Banku opartą o spójną strukturę obsługi Klientów w ramach wyspecjalizowanych linii biznesowych: Millennium (klienci indywidualni), Millennium Biznes (małe firmy), Millennium Prestige ( zamożni klienci indywidualni), Bank Millennium Bankowość Przedsiębiorstw (średnie i duże firmy) i TFI Millennium. W przyszłości pozostałe marki w Grupie BIG Banku GDAŃSKIEGO S.A. zostaną dostosowane do nowej identyfikacji Banku.
 
Decyzję o zmianie nazwy Banku poprzedziły specjalistyczne badania marketingowe wśród Klientów Banku, które wykazały wysoki stopień akceptacji marki Millennium zarówno jako synonimu nowoczesnych usług finansowych jak i nazwy dla dużego banku o uniwersalnej strukturze usług i produktów. Wysoko oceniono uniwersalny charakter tej nazwy, jej nowoczesny wygląd i specjalnie zaprojektowaną kolorystykę oraz przyjazny i nowoczesny charakter dostosowanego do nowej roli znaku graficznego (logo).
Konsekwentna polityka budowania pozycji marki Millennium na rynku poparta działaniami na rzecz wysokiej jakości usług i produktów oferowanych przez wszystkie linie posługujące się tą nazwą, istotnie poprawiły jej ocenę w kategoriach „nowoczesność" i „dbałość o klienta„. Szczególnie warty pokreślenia jest wzrost zaufania do Millennium jako instytucji oferującej solidne i bezpieczne usługi bankowe. Klienci Millennium podkreślali duży potencjał rozwojowy związany z usługami oferowanymi przez Millennium i aspirujący charakter jej działalności. W sumie ocena działalności Millennium – rozumianej jako grupy marek oferującej wyspecjalizowane usługi bankowe - pokryła się ze stworzonym cztery lata wcześniej zespołem wartości, w oparciu o które zbudowano tą sieć.
 
Decyzja o zmianie nazwy Banku ma charakter strategiczny. Zamyka ona zasadniczy etap wdrażania nowej strategii rozwoju Banku, która przyniosła uniwersalizację jego oferty, istotną poprawę sprawności operacyjnej i wdrożenie nowej polityki w zakresie sprzedaży i rozwoju sieci. Jest ona też swoistym zobowiązaniem podjętym w stosunku do Klientów, którzy akceptując przeprowadzone dotychczas zmiany, oczekują od Banku Millennium dalszego, szybkiego rozwoju nowoczesnych usług finansowych.