Informacje prasowe


18.02.2021

Udostępnij

  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
Bank Millennium zmniejszy emisję CO2 o kolejne 500 ton rocznie dzięki oświetleniu od Signify

Bank Millennium jako Lider klimatyczny Polska 2021 podjął kolejną inicjatywę proekologiczną mającą na celu redukcję emisji CO2. Dzięki współpracy z firmą Signify (poprzednio Philips Lighting) przeprowadził modernizację oświetlenia w przestrzeni biurowej głównej siedziby, ograniczając zużycie energii na ten cel o 54% i podnosząc komfort pracy.

Działania na rzecz środowiska są integralną częścią strategii Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Banku Millennium, który podejmuje wiele działań na rzecz ograniczania lub wyeliminowania negatywnych wpływów na środowisko naturalne. Jedną z niedawnych inicjatyw Banku Millennium - Lidera klimatycznego według rankingu Forbes - była modernizacja instalacji oświetleniowej w głównej siedzibie Banku Millennium. Partnerem tej kolejnej proekologicznej inicjatywy Banku Millennium została firma Signify.

- To była znacząca inwestycja proekologiczna 2020 roku przeprowadzona w siedzibie banku. W efekcie ok. 12 000 konwencjonalnych opraw oświetleniowych zostało zastąpionych nowoczesnymi odpowiednikami w technologii LED, które będą zużywały o 54% mniej energii. Daje to nam rocznie oszczędność ponad 677 MWh energii i pozwoli ograniczać emisję C02 o blisko 500 ton1. To jakby każdego roku zniwelować działanie ponad 166 samochodów2 lub uratować ponad 21 777 drzew3. Ponadto modernizacja polepszyła jakość oświetlania w strefie biurowej dla 2 700 osób, a tym samym podniosła komfort pracy, samopoczucie i efektywność pracowników - mówi Weronika Paksoy z Departamentu Administracji i Infrastruktury w Banku Millennium.

- Cieszymy się ogromnie, że mogliśmy wesprzeć Bank Millennium w tak znacznej redukcji emisji CO2, poprzez wymianę istniejącej, konwencjonalnej infrastruktury oświetleniowej na nową w technologii LED i jednocześnie pomóc obniżyć koszty energii elektrycznej. Jako firma, dla której zrównoważony rozwój i niskoemisyjność stanowią DNA działania, ogromnie ważne jest to, że dzięki naszym systemom oświetleniowym, inne firmy mogą stawać się bardziej ekologiczne i uzyskiwać wymierne korzyści i oszczędności – mówi Tomasz Książek, Wice Prezes i Dyrektor Handlowy Signify Poland.

W realizacji projektu pomogła firma MasterLightService, wieloletni partner Signify. MLS jest współautorem projektu oświetleniowego i brała czynny udział na każdym etapie jego wdrożenia.

Działania na rzecz redukcji CO2 stanowią dla Banku Millennium duży priorytet. Od prawie dekady bank monitoruje i publikuje dane dotyczące poziomu emisji dwutlenku węgla.

W opublikowanym przez magazyn Forbes rankingu „Liderów klimatycznych Polska 2021” Bank Millennium został najwyżej ocenionym bankiem, zajmując drugie miejsce wśród polskich przedsiębiorstw w zestawieniu uwzgledniającym redukcję gazów cieplarnianych. Lista Polskich Liderów Klimatycznych to pierwsze tego typu zestawienie w historii polskiej edycji magazynu Forbes. Ranking został stworzony poprzez obliczenie rocznej skumulowanej stopy redukcji gazów cieplarnianych (CARR), skorygowanej o przychody. Bank Millennium uzyskał drugie miejsce w zestawieniu spośród wszystkich biorących w nim udział firm w Polsce, z wynikiem 34% rocznej redukcji intensywności emisji. Dane, na których opiera się ranking „Liderów klimatycznych Polska 2021” magazynu Forbes pochodzą z Raportu Niefinansowego Banku Millennium za 2018 i 2019 rok. Zostały dogłębnie przeanalizowane przez specjalistów firmy Statista.

Więcej na temat działań proekologicznych Banku Millennium w Raporcie niefinansowym banku: https://raportroczny.bankmillennium.pl/2019/pl/raport-niefinansowy/srodowisko-naturalne

Signify ogłosiła neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla do atmosfery oraz trzy lata z rzędu (2017-2019) uzyskała status branżowego lidera w kategorii „Sprzęt i komponenty elektryczne” raportu 2019 Dow Jones Sustainability Index (DJSI). W 2020 r. po raz drugi z rzędu zajęła w Polsce również I miejsce w kategorii Produkcja Przemysłowa w XIV Rankingu Odpowiedzialnych Firm zorganizowanego przez Koźmiński Business Hub przy współudziale Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

1Źródło wyliczeń IEA 2019
2Źródło wyliczeń DEFRA 2019
3Źródło wyliczeń Trees for the Future